Kurz duchovného rozvoja - Regeneračné centrum EZOfit - Biopotraviny, Ezoterika, Doplnky výživy
Príjmeme asistenta predaja
Regeneračné centrum EZOfit Košice, Komenského 3: Máte zdravotné problémy? Poradíme Vám. Terapie, alternatívne a prístrojové vyšetrenia, prednášky, semináre, kurzy a výstavy.

Kurz numerológie III

Lektorka: Eva Baková - viac info o lektorke

Naše narození a numerologie

Narodili jsme se v určitém roce, měsíci, v jisté hodině a minutě dne. Konečně jsme tady. Pro náš život je důležité znát, jaké možnosti jsme s příchodem na svět dostali, protože dobré nebo špatné datum narození neexistuje.

Jak se ale vlastně hodnotí datum narození z biologického hlediska? Novým člověkem se dítě stává prvním samostatným nádechem po opuštění matčina lůna a přestřižení pupeční šňůry. Okamžikem narození, který určujeme s přesností na minuty, je tedy první nádech.
Každý den se na Zemi narodí víc než 100 tisíc dětí; každé z těchto dětí má ale jiné životní podmínky, jiné rodiče a působí na něj také jiné prostředí. Ve světě je sice mnoho lidí se stejným datem narození; každý člověk je však originál, protože v datu narození konkrétního člověka jsou obsaženy významné a jednoznačné informace o jeho osobnosti, o jeho vlohách a také možnosti jejich realizace v životě. To však platí pouze za předpokladu, že je toto datum přesně a správně zapsáno.

Moje zkušenosti z praxe ukazují, že někteří lidé mají až fatální obavy z negativních okolností, které jim přichystal „osud“. Mnoho let hledají správné uplatnění, rovnováhu v životě, v práci, v rodině a často žijí „sami proti sobě“. Jejich vnitřní nespokojenost pak vyústí například k návštěvě u numerologa nebo astrologa a společně pak hledají vhodné řešení jejich situace. Často je jim však jen přesněji definovano to, co už sami dávno vědí nebo tuší, ale bojí se připustit si to a rozhodnout se.
Většina lidí v průběhu života zažívá různé situace, a protože touží po úspěchu a spokojenosti, má velkou snahu poznat své předpoklady pro jejich dosažení. Abychom správně reagovali na běžné denní situace, vztahy s partnerem či vztahy s okolím v profesionálním a pracovním životě, je nutné znát nejen své schopnosti a možnosti psychiky, ale také možnosti našeho budoucího partnera a psychické možnosti jiných lidí kolem sebe. Vztahy, kde jeden pracuje na svém osobnostním růstu a druhý ustrne, se postupně dostávají do krize a obvykle také končí. Proto je tak důležitá souhra pracovní i rodinná, kdy se ve svém volném čase věnujeme svým zálibám a koníčkům. Známe-li totiž informace, které nám přináší datum narození, můžeme se na nejrůznější životní situace dobře připravit.

Pokud tedy jsme na život dobře připraveni a pohlížíme na něj vlastníma očima na základě našich přirozených schopností, nic nás nepřekvapí a zažíváme pocity uspokojení na mentální, citové a pracovní úrovni. Při rovnovážném a pozitivním myšlení a jednání vůči sobě i jiným lidem je také náš zdravotní stav dobrý Nejsme-li ale

 na život dobře připraveni a pohlížíme-li na něj cizíma očima, zažíváme velmi často zklamání Pokud totiž dostatečně neznáme svou psychiku, ubližujeme nevyváženým a destruktivním jednáním nejen sobě, ale i jiným, a z toho často vznikají zdravotní problémy v podobě úrazů, vážných onemocnění, autohavárií nebo přírodních katastrof. Tělo totiž nikdy neonemocní samovolně. Zdraví je tedy vždy odrazem naší psychiky.

Proto je důležité poznání, jak a především kdy využít svých schopností, aby naše zdraví zůstalo v pořádku až do vysokého věku.

Práce na vlastní psychice je tedy investice, která se nám mnohokrát vrátí a má velký význam pro náš další život.

Těším se na setkání s vámi.

Eva Baková


Bližšie informácie, prihlášky, zálohy a osobné konzultácie: MVDr. Slávka Virčíková - 0905 544 182

Články od autorky Baková

Ak máte záujem o kurz, je nutné aby ste sa prihlásili aj keď nie je uvedený termín. Akonáhle sa nazbiera dostatočný počet záujemcov, termín Vám osobne oznámime. Ak nebudete môcť prísť, oznámime Vám ďalší termín.

 

 

Kurz duchovného rozvoja II

Lektorka: Eva Baková - viac info o lektorke

 

Duchovní kurz si klade za cíl více porozumět sobě sama, vesmíru a světu kolem nás. Vznikl jako výsledek mé dvacetileté filosofické práce a praktického zkoumání a bádání přírodních a vesmírných zákonitostí, hledání vesmírných principů a toho, jak se odrážejí v našem denním životě. Budeme se učit o podstatě existence a tom, kdo jsme my a vesmír kolem nás. Proč přicházíme na svět a jaká je naše úloha v životě na zemi.

Dozvíme se hodně o mezilidských vztazích a o tom, jak je chápat, tvořit a uzdravovat. O tom co znamená a jak chápat vztah JÁ – TY. O principech mužské a ženské energie, jak v nás tyto energie působí, jak se to působení promítá do našich vztahů s druhými lidmi a jak s těmito energiemi pracovat.

Povíme si o třech základních způsobech tvoření naší vlastní reality a jak je používat, tak aby nám prospívaly.

Během své mnohaleté praxe, kdy jsem si v rámci své cesty za poznáním měla možnost na nejrůznějších, mnohdy hraničních a krkolomných životních situacích, vyzkoušet aktivní spolupráci se Stvořitelem a „na vlastní kůži si osahat“ a nově objevit vesmírné zákonitosti, došla k poznání určitých souvislostí a toho, jak duchovní principy v našem životě fungují.

Odhalila jsem mnohé naše předsudky, ustálená dogmata a mylné způsoby nahlížení na duchovní principy, které ač jsou myšleny velmi dobře a upřímně, nás ve skutečnosti v opravdovém duchovním pokroku spíše blokují a zpomalují.

Mým záměrem je pomoci lidem tyto slepé uličky nahlédnout a ukázat jim cestu, která vede tam, kam se chtějí dostat. Ukázat jim nový, laskavý pohled na Stvořitele, své blízké a také hlavně na sebe sama. Seznámit je se základními duchovními principy, které ač jsou neviditelné a často opomíjené, mají zásadní vliv na náš život, naši spokojenost, radost ze života a pocity štěstí, lásky a přijetí.

Historie cesty mé duše mi dovoluje vidět a poznat souvislosti věcí, jejich návaznost a vzájemnou propojenost.

Na kurz zvu srdečně všechny ty, kteří se chtějí probudit a otevřít se kráse života.

Těším se na setkání s vámi

Eva Baková

Bližšie informácie, prihlášky a zálohy: MVDr. Slávka Virčíková - 0905 544 182

Články od autorky Baková

Ak máte záujem o kurz, je nutné aby ste sa prihlásili aj keď nie je uvedený termín. Akonáhle sa nazbiera dostatočný počet záujemcov, termín Vám osobne oznámime. Ak nebudete môcť prísť, oznámime Vám ďalší termín.

 

EZOpress BIOpototraviny RAJ Zdravé Vianočné trhy Proroctvá palmových listov Terapia tmou Terapia tmou

Časopis pro kvalitní život