Kurz : Alfa a Omega mimotelových zážitkov.
Ich využitie a prepojenie so zákonmi vesmíru.

Lektor: Júlia Sellers - autorka knihy o mimotelových zážitkoch "Videl som to zajtra"

Dátum: 12.6.2016 - nedeľa
Čas: 9:00 - 16:00
Miesto: Košice, Komenského 3 - Regeneračné centrum EZOfit
Cena: 40,- €
Prihášky a záloha vopred v Regeneračnom centre EZOfit

V prípade vyplatenia kurzu do konca mája cena 35,- €

Júlia Sellers bude prednášať aj na EZOfeste zdravia
Články a videá od lektorky

Náplň kurzu:

1. Úvod do mimotelových zážitkov (Out of body experiences), ich definícia.

2. Astrálne cestovanie nie je mimotelový zážitok.

3. Zážitky blízko smrti (Near death experiences).

4. Bilokácia.

5. Výskum mimotelových zážitkov a zážitkov blízko smrti v USA.

6. Čo všetko sa dá vidieť mimo tela.

7. Rôzne intenzity mimotelových zážitkov, ich technický popis.

8. Mimotelové zážitky, telepatia a jasnozrivosť.

9. Diaľkové nazeranie (Remote viewing) ako nová disciplína založená na mimozmyslovom vnímaní.

10. Jasnovideckí detektívi a ich využitie.

11. Prítomnosť, minulosť, budúcnosť tu a teraz.

12. Ovplyvňovanie vlastnej budúcnosti na kvantovej úrovni. Áno či nie?

13. Prepojenie vedy a náboženstva.

14. Mimotelové zážitky a levitácia u Svätcov.

15. Kvantová fyzika, studená fúzia, rezonačná kavitácia, expanzia, kontrakcia-základné atribúty fungovania hmoty.

16. Zvuk a svetlo ako vibrácia a oscilácia, ich vzťah a vzájomné pôsobenie.

17. City a pocity, nie emócie a myšlienky, sú stavebnou jednotkou materializácie a zhmotňovania.

18. Prečo liečenie svetlom niekedy nepomáha, ale liečenie zvukom ako základným atribútom citu a pocitu áno.

19. Všefrekvencia tkz. nezištnej lásky.

20. Dosiahnutie čo najvyššieho stupňa nezištnej lásky ako podstata života na našej planéte.

21. Otvorená diskusia, priestor na otázky.

BIOpototraviny RAJ Seminár Jaroslava Chvátala EZOpress Kurz Jaroslava Chvátala Júlia Sellers: Seminár o mimotelových zážitkoch Cesta - Brandon Bays Terapia tmou Časopis pro kvalitní život