Nádory, nekrózy, psychické poruchy a ich riešenie - Regeneračné centrum EZOfit - Biopotraviny, Ezoterika, Doplnky výživy
Regeneračné centrum EZOfit Košice, Komenského 3: Máte zdravotné problémy? Poradíme Vám. Terapie, alternatívne a prístrojové vyšetrenia, prednášky, semináre, kurzy a výstavy.

Rakovina z iného pohľadu, úvod do novej medicíny, Nádory, nekrózy, psychické poruchy a ich riešenie

Cieľom základného kurzu je oboznámiť záujemcu s celou šírkou tematiky GNM s dôrazom na odkaz 5 prírodných zákonov, ozrejmiť presné psychosomatické príčiny ochorení v tele, vysvetliť priebeh a symptómy biologických zmien u človeka. GNM nie je terapeutická technika alebo pomôcka, ale biologický systém opisu vzniku a priebehu ochorení. Jej poznaním je možné ľubovoľnú terapiu u pacienta lepšie adresovať a tým aj ochorenie definitívne vyriešiť!!! Tematika je určená tak pre úplných laikov ako aj pre odborníkov, ktorí by radi integrovali GNM do svojej praxe!

Termín kurzu: neupresnený
Cena na osobu za 4 dni: 110,- €
Pri manželskom páre má druhá osoba 50% zľavu
Osoby do 18 rokov zdarma (v sprievode rodiča / iného dospelého)
Učebné texty v cene
V prípade záujmu si rezervujte miesto zaplatením zálohy čo najskôr

Ak máte záujem o účasť na tomto kurze, prihláste sa, pretože dátum bude vypísaný iba v prípade dostatočného záujmu. Presný dátum dodatočne oznámime.

Odporúčame knihu: Seznámení s novou medicínou - Rakovina a jiné onemocnění ve světle objevů Dr. Ryke Hamera - Mgr. František Nagy, MBA

Prednáška na CD s touto tematikou

Nádory a nekrózy – základný seminár (ENTODERM) (1. deň):

„Najčastejšie chorobou postihnuté orgány a tkanivá, ktoré v adaptačnej fáze tvoria nádor a vo fáze riešenia nádor za pomoci mikróbov odbúravajú…”
8:30 registrácia účastníkov
9:00-11:00 „Schéma” – Prehľad piatich prírodných biologických zákonov a ich dopad na prevenciu a nápravu zdravia. Podobnosť orgánov pochádzajúcich evolučne z totožného zárodočného listu, všeobecné otázky, vyjasnenie si mýtov.
11:00-16:00 Orgány ENTODERMU riadené mozgovým kmeňom a ich ochorenia. Spoznanie ich uloženia, tkanivového typu a biologickej funkcie. Možné chorobné zmeny orgánu, časti orgánu a ich priebeh. Emocionálna náplň spúštacieho konfliktu aj s možnou prípadovou štúdiou. Zaoberáme sa o.i. aj nasledovnýmni ochoreniami: zápal ušnej slinnej žľazy, zápal pľúc, hyperfunkcia a hypofunkcia štítnej žľazy, rakovina pankreasu, žalúdka, celiakia, zápal slepého čreva, rakovina hrubého čreva, hnačka, mykóza pošvy, hypeplasia prostaty, dysfunkcia obličiek, tvorba miómov, paralýza čriev, zápcha atď.
16:00-17:00 Zodpovedanie otázok

Nádory a nekrózy – základný seminár (MEZODERM) (2. deň):

„Najčastejšie chorobou postihnuté orgány a tkanivá, ktoré v adaptačnej faze tvoria nekrózy a úbytok buniek a vo fáze riešenia množením buniek tkanivo obnovujú…”
9:00-13:00 Orgány MEZODERMU riadené mozočkom a ich ochorenia Spoznanie ich uloženia, tkanivového typu a biologickej funkcie. Možné chorobné zmeny orgánu, časti orgánu a ich priebeh. Emocionálna náplň spúštacieho konfliktu aj s možnou prípadovou štúdiou. Zaoberáme sa o.i.aj s ochoreniami: rakovina prsnej žľazy, rakovina pohrudnice, pobrušnice, osrdcovníka, zápal pohrudnice, tvorba melanómov, pásový opar atď.
13:00-16:00 Orgány MEZODERMU riadené bielou hmotou veľkého mozgu a ich ochorenia.
Spoznanie ich uloženia, tkanivového typu a biologickej funkcie. Možné chorobné zmeny orgánu, časti orgánu a ich priebeh. Emocionálna náplň spúštacieho konfliktu aj s možnou prípadovou štúdiou. Zaoberáme sa o.i. ochoreniami: nekróza a zápal chrupavky, rakovina kosti, dystrofia svalstva, praskanie ciev, leukémia, trombocitopénia, stroke, tvoba cysty, kŕčové žily, policystická oblička, vaječník, rakovina semenníkov, tvorba lipómov, celulitída, artróza atď.
16:00-17:00 Zodpovedanie otázok

Nádory a nekrózy – základný seminár (EKTODERM) (3. deň):

9:00-16:00 Orgány EKTODERMU riadené kortexom a ich ochoreni
Spoznanie ich uloženia, tkanivového typu a biologickej funkcie. Možné chorobné zmeny orgánu, časti orgánu a ich priebeh. Emocionálna náplň spúštacieho konfliktu aj s možnou prípadovou štúdiou. Zaoberáme sa o.i. ochoreniami: rôzne ochorenia oka, pálenie záhy, žlčníkové kamene, rakovina mliekovodov, kazivosť a citlivosť zubov, infarkt a zástava srdca, rakovina krčku maternice, tvorba hemeroidov, ekzémy, zápal močových ciest atď.
16.00-17.00 Zodpovedanie otázok

Psychické a afektívne poruchy – základný seminár (4. deň):

9:00-13:00 Konštelácie mozgového kmeňa, mozočka a bielej hmoty veľkého mozgu
konštelácie mozgu, demencia, allzheimerova choroba, agresívne konštelácie, mytho konštelácie, anorexia nervosa, bulímia nervosa, homosexualita a jej príčiny, letargia, zástava v citovom vývoji, retardácia, megalománia atď.
13:00-16:00 Konštelácie mozgovej kôry
neplodnosť, inkontinencia, paranoidná schizofrénia, paranoja, panický strach, kleptománia, maniodepresívne stavy, nutkavé správanie, hystéria, amok, autizmus, suicidné sklony atď...
16:00 - 17:00 Zodpovedanie otázok

Kurz vedie Mgr. František Nagy

S Františkom Nagyom sa budete môcť stretnúť na EZOfeste – Dni zdravia

V cene nie je zahrnuté ubytovanie a strava!

Ubytovanie v Košiciach si môžete zabezpečiť podľa vašich požiadaviek - zoznam hotelov a ubytovní, alebo aj s fotkami TU

Ak máte záujem o lacné ubytovanie v zrekonštruovaných izbách internátov:
ŠD Ferka Urbánka 2: 055/633 30 79
ŠD B. Němcovej 1: 055/796 11 33
- dá sa dôjsť pešo
ŠD Jedlíkova 5: 055/7883712
ŠD Jedlíkova 9: 055/7883752
- treba ísť MHD alebo autom
ŠD – študentské domovy sú zoradené podľa vzdialenosti od nás počnúc najbližším

EZOpress BIOpototraviny RAJ Zdravé Vianočné trhy Kurzy so Zdenkou Blechovou Terapia tmou Terapia tmou

Časopis pro kvalitní život Proroctvá palmových listov