Horoskopy - Regeneračné centrum EZOfit - Biopotraviny, Ezoterika, Doplnky výživy
Regeneračné centrum EZOfit Košice, Komenského 3: Máte zdravotné problémy? Poradíme Vám. Terapie, alternatívne a prístrojové vyšetrenia, prednášky, semináre, kurzy a výstavy.

Horoskopy

Pripravuje astrólog Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie..

Pozrite si akým smerom sa v živote uberať, aby ste zmiernili tie negatívne predispozície, ktoré určuje znamenie v ktorom ste sa narodili a vyhli sa tak zdravotným rizikám:

SLNEČNÉ ZNAMENIA - HOROSKOPY ZDRAVIA

Numerologický a astrologický rozbor
- Povahy žien podľa dňa v dátume narodenia
Stránka s významom mien, orgánovými hodinami, lunárnym kalendárom, čínskym horoskopom, ...

Prípravky spomínané v horoskopoch nájdete TU

DENNÉ HOROSKOPY PRE VŠETKÝCH:

Zdroj obrázku: Danilo Rizzuti / FreeDigitalPhotos.net

16.3.so

K včera napísanému sa „úspešne“ pridáva aj Jupiter, vytvárajúci s retrográdnym Merkúrom disharmonickú kvadratúru plnú arogancie, nafúkaných prázdnych slov a fráz. Pre akýkoľvek štátnický akt sú spomínané aspekty neupotrebiteľné. Ráno sa k nám prihovára depresivizujúci Saturn, ktorého náladu sa snaží prekričať bojovník Mars, popoludňajší Pluto upozorňuje, aby sme sa nestali obeťou manipulácií.

Až neskôr začnú pôsobiť harmonizačné aspekty, takže večer by sme už mali prežiť v pohode domáckeho prostredia.

17.3.ne

Pár minút pred druhou po polnoci vstupuje Luna do ohnivého Leva, aby sa odtiaľ prepojila s Uránom a Chirónom v aspektoch, ktoré si však v spánku ani neuvedomíme.

18.3.po

Retrográdny Merkúr sa bude snažiť dať zmysel nezmyslom a Mars mu bude pritom aktívne pomáhať. Múdry začuje a rýchlo zabudne, hlúpemu utkvejú zápalisté reči hlboko v mysli. Disharmonické aspekty Luny s Venušou a Marsom budú vytvárať mnoho nezhôd, snažme sa nenechať vyprovokovať k nezmyselným hádkam s blížnymi, nite mnohých dobrých spojení by sa mohli popretŕhať a ak ich aj neskôr opäť nadviažeme, ostanú na nich nepríjemné uzly negatívnych spomienok. A to nestojí za žiaden peniaz!

19.3.ut

Každé povolanie, každé remeslo, každá oblasť života mali od dávnych čias svojho ochrancu, patróna, na ktorého sa ľudia obracali v momente, keď sa potrebovali poradiť o ďalšom pokračovaní, zlepšovaní profesijného i osobného života, alebo v prípadoch, kedy sa dostali do problémov. Aj astrológia má takúto inštitúciu, kde božstvá – archetypy vystupujú takisto v úlohách patrónov. Kresťanstvo po svojom vzniku prijalo mnoho starých „pohanských“ božstiev do svojej nomenklatúry s tým, že im zadalo úlohy aj mená podľa Písma. Dnes sa napríklad oslavuje multispektrálne pôsobiaci svätý Jozef, ku ktorému sa odnepamäti obracajú o pomoc remeselníci, tesári, otcovia a ďalší, v závislosti na krajine, regióne a potrebách. Pozdravujeme všetkých nositeľov tohto slávneho mena, ktoré pochádza z hebrejčiny s významom „ten, ktorý dodáva, zväčšuje“.

Štyri minúty pred trištvrte na tri po polnoci prechádza Luna hranicou Panny, aby v nasledujúcich dňoch pobudla v tomto pragmatickom racionálnom energetickom poli. Nadránom, kedy do brieždenia chýbajú ešte najmenej dve hodiny, sa stretáva harmonickým trigónom s Uránom, takže je celkom možné, že keď sa ráno budeme prebúdzať, ponúknu nám množstvo nových nápadov ako nekonvenčne riešiť osobné i pracovné úlohy dňa.

20.3.st

Ak prijmeme výklad slova šťastie, ako to nájdeme v etymologickom slovníku, zistíme, že slovo znamená dobrý podiel, správnu, lebo spravodlivú časť spoločného produktu, ktorý sme vytvoril a sme spokojní „s časťou“, ktorú sme si vyslúžili. To by sme ale museli byť spoločnosťou chudobnou ako v Bhutáne, a preto šťastnou, nezaťaženou ťarchou majetkov. Alebo spoločnosťou skutočne sociálnou, kde by sa získaný majetok rozdeľoval podľa reálnych zásluh, nie podľa nespravodlivých, takzvaných sociálnych kritérií, vyzdvihujúcich bez opodstatnenia niektoré skupiny spoločnosti nad iné. Nuž čo, aj v tom najdokonalejšom matrixe sa vyskytnú systémové chyby. Dnes oslavujeme Medzinárodný deň šťastia. A keď už nie inak, tak hoci aj prostredníctvom múdrych rečí a poučiek „vzdelávateľov“.

A že sa dnes takíto mudráci nájdu, svedčí aj Veľký zemský trigón, ktorý vytvorí Luna spolu so Saturnom, Marsom, Plutom, a pripoja sa k nim aj Merkúr v spojení s Neptúnom v opozícii na Lunu. Vytvorená konštelácia má veľmi povzbudzujúci charakter, len s jednou chybičkou. O majetku sa síce môžu poviesť mnohé reči, akurát, že ich protagonista Merkúr je ešte vždy retrográdny, v Rybách nie je schopný hľadať hlbšie racionálne súvislosti a spojenie s Neptúnom ho vovádza do bohatého sveta snov a ilúzií. Takže rátajme s tým, že vystúpenia iluzionistov budú mať síce bombastický charakter, ale hmatateľné výsledky sa budú riadiť podľa známeho hesla: Nikto ti nedá viac, ako ti ja môžem sľúbiť! Aby som však nebol nespravodlivý, verím, že sa nájdu aj takí, čo síce môžu obecať, len ich záväzky nebudú ohurovať, ale striedmo poukážu i na rozmer zodpovednosti a potrebnej autentickosti každého z nás. To sa aj napriek vysmievajúcemu sa normotvorcovi a požadovateľovi korektnosti Jupiterovi do reči zapája serióznosťou oplývajúci Saturn v spojení s Plutom.

Najdôležitejšou udalosťou dňa ale bude chvíľa, kedy prechádza stred Slnka na ekliptike nad svetový rovník a vstupom Slnka do Barana začína jar. Dnes slávime jarnú rovnodennosť, ktorá nastane dve minúty pred jedenástou v noci (o 22.58). Začína sa astronomický i astrologický nový rok.

21.3.št

Pozdravujem vás, lesy, hory,
z tej duše pozdravujem vás!
Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí,
zrak jeho urknul, zmámila
lož, ohlušila presila:
vy k žitiu privediete zas,
vy vzkriesite, vy zotavíte,
z jatrivých vyliečite rán,
v opravdu priamom, bratskom cite
otvoriac lono dokorán,
a srdečnosť kde odveká,
kde nikdy nevyspela zrada,
bez dotazu, kto on, čo hľadá,
na lono to, hľa, v objem sladký
ramenom láskyplnej matky
pritúliac verne človeka...

Prečo Hviezdoslavov Pozdrav? Nuž, dnes oslavujeme okrem mnohého iného aj poéziu, i lesy. K básni sa pripája aj Luna, vstúpiac tesne pred pol treťou v noci do harmonizujúcich Váh, kde sa napĺňa desať minút nato do splnu. Hodinku-dve potom sa stavia do opozície voči Chirónovi, aby nás priviedla k prirodzenej múdrosti naturálnej medicíny; pozýva nás na návštevu miest, kde sa môžeme čosi dozvedieť o spojení zdravia a prírody, do centier, klubov Energy.

To, čo by chcela Luna vo Váhach a Hviezdoslav v Pozdrave urovnať, rozjatruje kvadratúra Venuše s Marsom, pripomínajúc následný konflikt básne Hájnikova žena. Napäťový aspekt sa prejavuje u mnohých silnou sexuálnou žiadostivosťou, plnou nárokov, agresie. Venušina túžba po dotyku a nežnosti sa dostáva do nesúladu s drsnou útočnosťou Marsa. Násilie sa mieša s neistotou a nedôverou, takže sa tenzia aspektu môže obrátiť dovnútra proti jej nositeľovi. Najmenej nepríjemným prejavom býva silné červenanie sa, najnepríjemnejším môže byť zápal obličiek, či problémy s vonkajšími pohlavnými orgánmi. Artrin, Cytovital, Renol – to sú prípravky, ktoré Energy ponúka zo svojej veľkej škály na spomínané problémy. Výraznú rumeň líc možno stlmiť krémom Ruticelit renove.

Aspekt (trvá celý mesiac a dnes vrcholí) narúša na mundánnej úrovni vojenské záväzky a dohody, poškodzuje štátnu pokladnicu. Ale vstupuje aj do nevojenského, súkromného sveta (leda ak by sme brali manželstvo ako bojisko), zvyšuje riziko uvoľnenej morálky, rozvodovosti, polyandrie i polygamie, aby nebola ani jedna strana ukrátená.

O nápravu sa pokúša Jupiter, Venušu ovplyvňuje harmonickým sextilom. Ten pokazené reparuje, „rozkmotrené“ spája a obšťastňuje, napĺňa spoľahlivosťou. Nuž, tak to často býva. Po chvíľach napätia prichádza udobrovanie. Len nekontrolované preskakovanie z jedného stavu do druhého býva málokedy príjemné. Dobrým spôsobom, ako sa pokúšať o nápravu môže byť návšteva „chrámu márnosti a prepychu“ - obchodov s módnym tovarom, ale tiež cukrárne, kaviarne, luxusnej reštaurácie

22.3.pi

Je smutné, že sa voda stala komoditou, na ktorej niekto parádne zarába. Je smutné, ak tí, čo ju vo veľkom predávajú, klamú na etiketách o jej zložení. Je smutné, že sa mnohé zdroje vyčerpávajú, alebo už vyčerpali pre ľudskú chamtivosť a hlúposť, je veľmi smutné, že sme tie nevyčerpané kontaminovali, takže médium života, živel, ktorý z nich prýšti, už nie je životodarný. Kedy sa konečne poučíme, kedy prezrieme? Dokedy bude môcť voda oslavovať svoj svetový deň?

Prevažujúce sily, ktorým budeme musieť počas veľkej časti dňa odolávať, sú spojené s disharmonickým prepojením Luny so Saturnom a Plutom. To ony ma dovádzajú do stavu smútku a potláčaného hnevu.

Neskôr popoludní sa na nás Venuša a Jupiter usmejú, pozvúc nás na príjemné a labužnícke aktivity, ktorým sme možno včera odolali. Čo tak dať sa zviesť dnes k večeru. Veď sa zvíkendieva.

Slnko v spojení s Chirónom ale upozorňujú na riziká spojené s nemiernym labužníčením. Hlavne ak je pričasté. Črevná flóra si na sladké privykne veľmi rýchlo, ale zbaviť sa návykov na „biele jedy“ je veľmi namáhavé, u niekoho skoro nemožné! Takže striedmo a z rozmyslom!

23.3.so

Správy rozdeľujeme na pravdivé, pravdepodobné a ostatné. Tie prvé nás oboznamujú o športových výsledkoch. S tými druhými pracujú meteorológovia, a práve dnes majú svoj svetový deň.

Luna vstupuje minútu po štvrť na štyri nadránom do Škorpióna, aby sa z neho postavila do opozície s Uránom. Niekoho vyprovokuje k originálnym myšlienkam a nápadom na strávenie víkendových chvíľ, no budú aj takí, čo úplne stratia schopnosť vymýšľať nejaké uránske „nenáležitosti“.

A aby som nezabudol na tie tretie správy – zostalo im označenie ostatné.

24.3.ne

Nedeľné ráno a dopoludnie je pod ochranou harmonických aspektov Luny s Neptúnom, Merkúrom a Saturnom. Práve spojenie retrográdneho Merkúra s Neptúnom umožňuje vnímať sviatočné slovo z telky, rádia i kancľa bez záťaže uvedomovania si ich obsahu.

25.3.po

Obete otrockých pracovných podmienok sa objavujú aj dnes, a to človek ani nemusí preplávať Atlantik. Stačí sa opýtať niektorých východniarov, navrátivších sa napríklad z vyspelého západu. Dnešok je dňom medzinárodného dňa spomienok a obete otroctva.

Šesť minút po siedmej nachádzame Lunu v ohnivom Strelcovi. Výrazne slabne jej disharmonické nočné pôsobenie spojenia s Venušou, zato sa posilňuje optimistický vplyv Chiróna a Slnka, vedúce nás k múdrym a optimistickým rozhodnutiam začiatku pracovného týždňa.

Odporúčaná literatúra s horoskopmi

Prihlásenie k odberu noviniek EZOpress BIOpototraviny RAJ HOROSKOPY & lifestile Časopis pro kvalitní život