Horoskopy - Regeneračné centrum EZOfit - Biopotraviny, Ezoterika, Doplnky výživy
Regeneračné centrum EZOfit Košice, Komenského 3: Máte zdravotné problémy? Poradíme Vám. Terapie, alternatívne a prístrojové vyšetrenia, prednášky, semináre, kurzy a výstavy.

Horoskopy

Pripravuje astrólog Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie..

Pozrite si akým smerom sa v živote uberať, aby ste zmiernili tie negatívne predispozície, ktoré určuje znamenie v ktorom ste sa narodili a vyhli sa tak zdravotným rizikám:

SLNEČNÉ ZNAMENIA - HOROSKOPY ZDRAVIA

Numerologický a astrologický rozbor
- Povahy žien podľa dňa v dátume narodenia
Stránka s významom mien, orgánovými hodinami, lunárnym kalendárom, čínskym horoskopom, ...

Prípravky spomínané v horoskopoch nájdete TU

DENNÉ HOROSKOPY PRE VŠETKÝCH:

Zdroj obrázku: Danilo Rizzuti / FreeDigitalPhotos.net

15.11.št

Albertus, zvaný Magnus, alebo Albert Veľký, učiteľ Tomáša Akvinského, bol významným nemeckým filozofom, teológom a vedcom trinásteho storočia, akýmsi „predskokanom“ vedy, ktorá sa naplno začala rozvíjať v neskorších obdobiach, hlavne v čase renesančnej epochy objavov. Dnes si pripomíname deň jeho narodenia ako patróna vedcov.

 V ostatných dňoch našu rýchlosť reakcií posilňuje dnes spresnený sextil medzi Marsom a Uránom. Pripraveným jedincom, oslobodeným od konvenčného spôsobu konania a myslenia umožňujú planéty vystupovať individuálne a rozhodne, pričom sa neriadia rozumárstvom, lež intuíciou. Žiaľ, takí sú dnešným normatívnym svetom a jeho protagonistami často vyhlasovaní za konšpirátorov a podobné čudá. Lebo len ak jednáš podľa presne určených pravidiel a otrocky určeným korektným spôsobom, môžeš sa stať plnohodnotným členom širšieho „múdreho spoločenstva“. Ak chceš s vlkmi byť, musíš s nimi vyť. Málokto je pripravený nosiť ako vlk samotár svoju kožu na trh! Len niektorí sú ochotní ceniť si vlastnú slobodu. Aspekt praje aj sexuchtivým jedincom, ktorí sa vzrušia už pri pomyslení na sebaoslobodenie.

Mars s Uránom sú naklonení aj užitočným zmenám zákonov, majú záujem o mier a poriadok, sú náchylní vytvárať a prijímať technické prekvapenia a vynálezy pre využitie nových energií. Bojovník Mars má rád okrem sexuálnych aj športové víťazstvá.

Kvadratúra prvej lunárnej štvrti nás pozýva k pôstnemu stolu.

Večerné spojenie Luny s Venušou pozitívne provokuje k hrám lásky.

Necelú hodinu pred polnocou mení Mars svoju energetickú charakteristiku, ponoriac sa do vody Rýb. Pochopil, že slobodomyseľná energia Vodnára mu pomohla prijať bojovú energiu aj na vyššej, než len „bitkárskej“ úrovni, že sa dokáže pobiť aj ako duchovný bojovník, a zdanlivý ústup môže preňho často znamenať víťazstvo. Ktovie, koľkí budú schopní pochopiť toto jeho nezvyčajné posolstvo.

16.11.pi

Slovo tolerancia chápeme najčastejšie v podobe, ako je definované prostredníctvom medicíny alebo sociálnych vied – teda trpezlivosť, znášanlivosť. Ak sa však pozrieme na význam slova trocha hlbšie, zistíme, že je odvodené od latinského tolero, čo znamená okrem už známeho znášať, trpieť, niesť, aj ďalšie významy – vydržať, prekonať pretrpieť, ťažko alebo biedne živiť, chovať, udržovať, zachovávať. Ak sa pozrieme na problémy spoločnosti, zrazu zistíme, že slovo tolerancia nadobúda v nových sociálnych súvislostiach mnohé nové významy. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň tolerancie.

Pokým ráno vstaneme s Lunou v Rybách, kam vstupuje štyri minúty pred trištvrte na šesť, stretáva sa naša spolupútnička s Uránom, takže ráno by malo byť plné sviežich novátorských myšlienok, čo pomôžu zdolať pracovné úlohy pred víkendom. O šiestej sa vo vodnom znamení stretáva s Marsom, čo naplní ranné chvíle dostatkom energie na ich plnenie.

Predpoludňajší Jupiter už nebude voči plneniu úloh taký tolerantný, mnohí budú prekvapení, ako skoro sa môže energia prekypujúca ohňom aktivity zmeniť na potrebu len tak v lenivom hlivení počkať na nastupujúce chvíle voľných dní.

Venuša skončila svoju inšpekčnú hospitačnú cestu vlastným domovom, zastavuje sa vo Váhach, aby v najbližších dňoch opäť vkročila do extrémne prežívaného vodného znamenia.

Uspokojujúcu korunu nasadí piatku harmonické podvečerné spojenie Luny so Saturnom, dovoľujúce zodpovedne prehodnotiť uplynulý týždeň.

17.11.so

Dnes si vystačím s oslavou v súkromí domácnosti.  Pripomeniem si dôležitý sviatok jedného z najväčších Slovákov môjho života, nedožitú storočnicu môjho otca.

Venuša  sa včera pohla smerom dopredu, dnes sa zase Merkúr zastavuje, aby si v spätnom chode prekontroloval svoje predchádzajúce kroky a činy v Strelcovi i Škorpiónovi.

Okrem toho, že sa zastavil, a s ním aj myšlienkové pochody mnohých citlivých jedincov, zhoršuje túto nepríjemnú situáciu prostredníctvom disharmonického spojenia s Lunou. Pridáva sa k ním aj Neptún, čo môže skresliť chápanie situácie a reality ešte viac, skutočnosť zamieňame za sen a naopak. Pozor na drogy, či na zvestovateľov svedectva najkratšej cesty k šťastiu, postávajúcich so stojanmi plnými pestrofarebných časopisov na chodníkoch miest, často však klopúcich na dvere nášho bývania.

Večer nás na nohy postaví regeneračná sila Pluta.

18.11.ne

Nové mocné moderné autá sa stávajú smrteľne nebezpečnou zbraňou v rukách teroristov, psychopatov či nedovyvinutých mladých jedincov, nevážiacich si cudzí, ale ani svoj život. Dne si ich obete pripomíname svetovým dňom.

Optimizmus predpoludnia zabezpečí trigón „svetiel“, popoludňajší Chirón nám možno pripomenie, že by sme už zajtra mali navštíviť najbližšie centrum Energy a nakúpiť si potrebné preparáty, ktoré sa síce pomaly, no isto míňajú. Samozrejme, ak nám záleží na udržaní si dobrej zdravotnej kondície.

Päť minút pred piatou popoludní prechádza Luna hranicami ohnivého Barana, odkiaľ spresňuje vo večerných hodinách harmonický trigón s Jupiterom, napĺňajúc ideu príjemne prežitého víkendu.

19.11.po

Dnes majú skoro všetci obyvatelia Zeme mobilný telefón, niektorí i dva a viac. No len niečo cez polovicu má k dispozícii toaletu či aspoň latrínu v akejkoľvek prijateľnej podobe. Toalety oslavujú svoj svetový deň. O týraní a zneužívaní detí, lebo i prevencia proti týmto strašným zločinom má svoj svetový sviatok, písať v kontexte poznatkov stretu kultúr a nekorektnosti tých, čo vyžadujú korektnosť, nebudem. Každý si o tom môže urobiť vlastný záver.

Začiatok pracovného týždňa nebude z tých ideálnejších, lebo budeme musieť prekonávať odpor, ktorým energiu predpoludnia napĺňa Saturn. Neskôr sa sila saturnského tlaku uvoľní, ale poznáme múdrosť predkov – aký začiatok, taký koniec. Ak depresivizujúce vplyvy hneď zrána prekonáme silou vôle, nemusí byť týždeň do konca taký beznádejný.

Popoludní nám pomáha pri zdolávaní prekážok Merkúr, lebo pri retrográdnom pohybe môže využiť poznatky a algoritmy už zvládnutých situácií z nedávnej minulosti.

Odporúčaná literatúra s horoskopmi

Prihlásenie k odberu noviniek EZOpress BIOpototraviny RAJ Zdravé vianočné trhy Petícia za záchranu prírodnej lokality Stožky (kóta zulu 664) v k.ú. Markušovce Časopis pro kvalitní život