Horoskopy - Regeneračné centrum EZOfit - Biopotraviny, Ezoterika, Doplnky výživy
Príjmeme asistenta predaja
Regeneračné centrum EZOfit Košice, Komenského 3: Máte zdravotné problémy? Poradíme Vám. Terapie, alternatívne a prístrojové vyšetrenia, prednášky, semináre, kurzy a výstavy.

Horoskopy

Pripravuje astrólog Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie..

Pozrite si akým smerom sa v živote uberať, aby ste zmiernili tie negatívne predispozície, ktoré určuje znamenie v ktorom ste sa narodili a vyhli sa tak zdravotným rizikám:

SLNEČNÉ ZNAMENIA - HOROSKOPY ZDRAVIA

Numerologický a astrologický rozbor
- Povahy žien podľa dňa v dátume narodenia
Stránka s významom mien, orgánovými hodinami, lunárnym kalendárom, čínskym horoskopom, ...

 

DENNÉ HOROSKOPY PRE VŠETKÝCH:

Zdroj obrázku: Danilo Rizzuti / FreeDigitalPhotos.net

19.5.pi

Koniec týždňa nebude z hľadiska energií výrazne príjemný ani nepríjemný. Prebúdzať sa budeme pod doznievajúcim vplyvom kvadratúry tretej lunárnej štvrte. Luna vstúpi deväť minút pred šiestou do Rýb, naladiac nás na citlivú nôtu.

Saturn v harmonickej väzbe s Uránom už nejaký týždeň upozorňujú, že každá sloboda má svoje hranice. Buď prirodzené, alebo určené zákonmi, vytvorenými spoločnosťou pre jej prospech. Skutočne slobodnými sa stávame až keď si uvedomíme medze, ktoré nemôžme beztrestne prekročiť. Saturn je z hľadiska tela spojený s oporným systémom a kožou. Jedno i druhé je ohraničujúcim princípom. V spoločnosti je Urán silou, ktorá nás núti ísť svetom po novom, Saturn však pripomína, že bez prijatia minulosti, tradícií, dejín nedokážeme vybudovať novú spoločnosť. Lebo žiaden dom nebude dlho stáť bez pevných základov.

Venuša v opozícii k Jupiterovi bude pôsobiť oveľa problematickejšie, provokujúco. Najnepríjemnejším bude jej vplyv v súvislosti s prichádzajúcim víkendom, dňami, v ktorých sa kumuluje množstvo sobášov. Nepoznanie miery bude mnohých nútiť k nadmernému míňaniu, ale i prejedaniu, neuvedomujúc si vlastné možnosti. S tým je spojená aj nespokojnosť, kladenie privysokých nárokov na partnera, kuchárov, cukrárov, krajčírov a oblečenie, servírovanie...

Jedlom zaťažené trávenie dáme po hostine do poriadku Regalenom, čajmi Uncaria Tomentosa alebo Chanca Piedra, rozbolené brucho krémom Protektin.

Mundánne sa môže spojenie planét odzrkadliť v hospodárskych ťažkostiach, politike, financiách. V spojeneckých zmluvách sa objavujú medzery, nedostatky, tendencie k podvodom. Nečudoval by som sa vyvolávaniu škandálov, výstrelkom na rôznych úrovniach. Osobných i celospoločenských.

20.5.so

Upozorňovať masmédiá na hriechy, ktoré páchajú, by bolo hádzaním hrachu na stenu, ba mohlo by sa stať i zdrojom právnych konfliktov, takže radšej sa zdržím kritiky i posudzovania. Múdry si vie z mediálnej ponuky vyselektovať čo potrebuje a strávi, tým ostatným vystačí bežný „komerčný guláš“. Dnes majú masmédiá svoj sviatok.

Médiá majú na starosti minimálne tri planéty. Merkúr sa stará o jazykovú formu informácií, nech už majú akúkoľvek hodnotu. Neptún sa stará o ich obrazovú formu, pomáhajúc fantázii prijímateľa spracovať ilúziu ako pravdu. Pluto má pod kuratelou to, aby mali ponúkané správy dostatočne silný vplyv na čo najširšie masy. Dvaja z nich sa budú dnes podieľať na oslavách sviatku – raňajší Neptún a popoludňajší Pluto sa budú zo zmesi správ snažiť namiešať čo najlepšie vyzerajúci, aj keď dosť ťažko stráviteľný koktejl. Bežným komerčným „stravníkom“ len stačí s úsmevom zaželať dobrú chuť.

O pol jedenástej v noci prechádza Slnko do Blížencov, tretieho jarného znamenia. Obdobie vlády najkomunikatívnejšieho znamenia bolo vždy spojené s bzukotom opeľujúceho hmyzu, najhlasnejším štebotom vtákov. Zmeny klímy rozospievali našich operencov už pred mesiacom, hmyz sa však nehmýri, nebzučí. Pri prechádzkach prírodou s hrôzou zisťujem, že sa nám míňajú včely, a ani ďalších opeľovačov nie je toľko, ako ich bývalo v časoch, keď som bol o nejakú tú desiatku rokov mladší. Lenže bez nich niet úrody, nieto chleba, a to je zlé. Z poťahov autosedačiek ani z karosérií „oceľových tátošov“ v prírode otrávenej pesticídmi, herbicídmi a inými „lahôdkami“ sa však nenajeme. Ani dnes, ani v budúcnosti.

21.5.ne

Podporovať záujem o iné kultúry a ich vzájomný dialóg sa dá aj inak, než neprirodzeným importovaním ich nositeľov, lebo to nevyvoláva počas násilného stretu ani na jednej strane dostatočnú harmóniu. Hlavne ak sa preferujú prestavitelia etník, ktoré si nevážia kultúrne dedičstvo iných národov. Dnes si pripomíname Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj. Dialóg a rozvoj však neznamená splynutie a rozplynutia sa individuálneho koloritu do akejsi nevýraznej šedi multikulti, lež rozvinutie pestrofarebnej škály prejavov podporujúcich národnú identitu.

Raňajšie hodiny budú pod vplyvom depresivizujúceho Saturna. Stačí však málo, aby sme smútok dokázali ovládnuť. Dobré slovo či úsmev sú ideálnymi prostriedkami na zdolanie temnoty skrúšenosti. Luna v spojení s Chirónom upozorňujú, že už zajtra ráno budú pootvárané kluby a centrá zdravia Energy, takže budeme môcť nakúpiť chýbajúce produkty.

Desať minút po poludní nájdeme Lunu na začiatku Barana, odkiaľ sa spojí v harmonickom aspekte so Slnkom a zlepší náladu poškodenú Saturnom.

22.5.po

Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti nás upozorňuje, že monokultúry sú pre prírodu zhubné rovnako, ako pre ľudskú spoločnosť multikultúrna bezvýraznosť.

Strety s autoritami na nás budú pod vplyvom Jupitera pôsobiť pomerne nepríjemne, hlavne ak by sme s nimi mali jednať o právnych alebo majetkových otázkach. Keď sa dá, odložme takéto stretnutia na iný deň. Do energetickej skrumáže je totiž zapojená aj majetnícka Venuša i manipulátor Pluto. 

23.5.ut

Harmonické stretnutie Luny s Marsom postrehne málokto. Nielen preto, že sa udeje v noci, ale aj z dôvodu, že sa planéty nachádzajú hlboko pod horizontom, v nevedomej oblasti horoskopu našich zemepisných šírok. Ranné účinkovanie Saturna pomôže prijať každodenné povinnosti bez pocitu nepríjemného tlaku, lebo si uvedomíme ich dôležitosť. Stretnutie Luny s Uránom by už nemalo vyvolávať napäťové stavy, ako tomu bolo v predošlých mesiacoch, rokoch. Urán sa už vymanil z kvadrátnej väzby na Pluta, a aj keď rezíduá ich dlhodobého napäťového vzťahu pretrvajú istý čas v podobe „slimačej stopy“, nebudú už azda mať taký deštruktívny charakter. Za ostatné roky spôsobili zmeny, ktoré sa javia ako nezvratné, takže ich časť populácie (západnej), hlavne tej, ktorá už dávno, nehľadiac na možné sociálne následky, stratila povedomie svojej kultúrnej identity, začala akceptovať v podobe asimilácie a diverzifikácie a prijíma to ako súčasť svojej multikulti existencie takzvanej „otvorenej spoločnosti“. Pluto prostredníctvom energie Kozorožca vykonal a vykonáva veľkú transformáciu spoločnosti na celej planéte.

Takže dnešná konjunkcia Luny s Uránom, ako som spomenul, by mala vyznieť ako aspekt ponuky oslobodzujúcej energie a priehrštia originálnych nápadov, do ktorých sa so slobodnou dušou dokážeme pustiť.

Dve minúty po pol druhej popoludní nájdeme Lunu na začiatku venušanského zemského Býka.

24.5.st

Národné parky majú dnes svoj Európsky deň. Takže len v krátkosti – najstarším a zároveň najväčším u nás je TANAP, ktorý bol na rozlohe 738 kilometrov štvorcových založený v roku 1949. Najmladšími sú Národný park Slovenský kras a Veľká Fatra z roku 2002. Najmenší je Pieninský národný park s rozlohou 37,5 kilometra štvorcového.

Luna sa nadránom stretáva v Býkovi s Merkúrom, aby dali slovám ranného prebúdzania a vstávania príjemný tón i obsah. Popoludní zvýši našu citlivosť a vnímavosť Neptún. Dobre urobí návšteva skúseného maséra, kultúrneho podujatia, ale na vnímanie krásy postačí aj prechádzka peknými lokalitami v našom okolí. Venušansky naladená Luna sa večer spája harmonickým trigónom s Plutom, aby nám pripomenula k láske vyzývajúce stredajšie tradície.

25.5.št

Svätý Urban, Bakchus i Dionýzos budú mať tohto roku množstvo roboty, ak budú chcieť vinohradníkom zachrániť aspoň časť úrody, poškodenej mrazmi. Inak bude víno drahšie, a to by bola škoda. Pre výrobcov i konzumentov tohto božského nápoja. Dnes budú mnohí pestovatelia vína vzývať sv. Urbana, aby bol voči nim i úrode ústretovejší.

Predpoludním nás ozdravnou energiou „ožiari“ Chirón, o štvrť na tri poobede vstúpi Luna do Blížencov.

Venuša si vymenila pozíciu s Uránom a k opozícii s Jupiterom spred desiatich dní dnes pridáva kvadratúru s Plutom. Iste, nebude pôsobiť na nevedomej úrovni, lebo jej konanie je späté s bežným každodenným partnerským životom, účinky pôsobenia preto pociťujeme oveľa intímnejšie, osobnejšie. Spôsobuje problémy pre zaplietanie sa do mocenských hier, súvisiacich s bojom o moc, pre potrebu manipulovať s partnermi, zlomyseľne a žiarlivo ich ovládať, ponižovať. Aspekt provokuje perverzákov, pedofilov, rôznych úchylákov túžiacich po neprirodzenej nadvláde nad druhými. Na Pluta niet spoľahlivého lieku, ale ako prevencia pred účinkami energií sa dá odporúčať kontrolovaná zdržanlivosť, Gynex, Renol a Stimaral alebo Relaxin.

Na mundánnej úrovni poškodzuje zahraničné i domáce rokovania, prebúdza pučistov. Zhoršuje morálku, vytvára riziká šírenia pohlavných chorôb. Podporuje tvorbu „umelcov“, pre ktorých je krédom tvoriť umenie pre umenie. Zdá sa mi, že táto tendencia rastie hlavne vo veľkomestskom prostredí čoraz intenzívnejšie, aj keď sa tvorcovia i kurátori počas otvárania výstav oháňajú vzletnými ideami. Čím menej nás umenie oslovuje, tým viac slov pritom potrebuje. Venuša, ktorá sa rada obklopuje vecami, spríjemňujúcimi život, je natoľko pošramotená, že dokáže vyvolať škodlivé hospodárske napätie, ba účastní sa i poškodzovania hodnôt katastrofami.

Novovú konjunkcia svetiel v neskorých večerných hodinách, o trištvrte na desať, môžeme na nasadenie pôstnych opatrení využiť dnes, alebo hoci aj zajtra. Nov pozýva od zajtra do záhrad pestovateľov, ktorí budú siať a sadiť tie rastlinky, u ktorých je dôležitý rast nadzemnej časti.

26.5.pi

Veľká časť piatku bude ovplyvnená protichodnou dvojicou aspektov Luny. Harmonický trigón s Jupiterom nám prinesie do duší i na tvár úsmev optimizmu, napäťová kvadratúra s Neptúnom nás provokuje k túžbe uniknúť pred svetom, ktorému sa občas vôbec nedá rozumieť. Svet snov a halucinácií sa zdá byť znesiteľnejší než realita, ktorú by bolo radšej ani nezakúšať. No utiekať sa na poludnie k alkoholu či iným drogám neponúka riešenie, nasadiť si ružové okuliare kvôli úteku do ilúzie je na konci týždňa kontraproduktívne, lebo nám to môže pokaziť celý nadchádzajúci víkend. Večer nás Luna s Venušou pozývajú na príjemné stretnutia s príjemnými ľuďmi pri dobrej hudbe, iskrivom víne a ľúbezných rečiach. Azda nám to pomôže vymaniť sa aspoň trochu spod manipulačného vplyvu Pluta.

27.5.so

Ak dnes vyzveme partnera alebo dobrých známych k pohybovej aktivite trvajúcej aspoň pätnásť minút, dáme zadosť Medzinárodnému športovému vyzývaciemu dňu a urobíme čosi pre psychickú i somatickú regeneráciu. Skoré ranné hodiny by na to mohli byť ako stvorené. Spojenie Luny s Marsom dáva šancu využiť dostatok „bojovej“ sily, no do opozície sa stavia mocný retrográdny Saturn, vytvoriac množstvo prekážok, aby sa úsilie nemohlo vydariť. Zvíťaziť nad ním nebude jednoduché, ale ak sa prekonáme, výsledky pohybových aktivít nás potešia omnoho viac. Urán ponúka vyskúšať si čosi netradičné, zato Chirón upozorňuje na riziká nerozvážnych aktivít, ktoré ešte nemáme vyskúšané. Takže oslava pohybových aktivít nebude vôbec taká jednoduchá a jednoznačná, ako by sa to podľa športuchtivého podnecovateľa Marsa mohlo zdať.

Šesť minút pred pol druhou poobede vidíme Lunu vstupovať do vlastného domu. V Rakovi sa pozdrží do pondelkového popoludnia.

28.5.ne

Dnes oslavuje džez a s ním aj jeho milovníci. Je zaujímavé pozorovať, ako veľa dobrých popových a rockových muzikantov skončilo pri džeze ktorý zrejme bude najvyhovujúcejší spôsob ich hudobného sebavyjadrenia, poskytujúci najvariabilnejšie možnosti muzicírovania.

Merkúr s Neptúnom nás na pár dní obdarovávajú tvorivou fantáziou, umeleckými vlohami, schopnosťou nájsť rovnováhu medzi racionalitou a iracionálnom, pomáhajú vizionárom odkrývať najnovšie spoločenské trendy. Jupiter rozmaznáva a tí, čo mu podľahnú, očakávajú, že ich bude oslavovať celý svet, aj keď k tomu nevytvorili ani pramalé dôvody. Trochu lenivosti si však môžeme dopriať, veď je nedeľa, kedy sa nič „nedělá“. Poludňajšie aspekty Luny s Neptúnom a Merkúrom núkajú spojiť jupiterské „dolce farniente“ s načúvaním tónov dobrého džezíku v jeho, povedzme, smooth podobe. Večer sa bude opäť angažovať Pluto v Kozorožcovi, s ktorým sa dostáva Luna do opozície, za ostatné roky už neviem ktorej, vytvárajúcej napätie rodinného a spoločenského sveta. Možno nám planéty len chcú pripomenúť, že ponocovanie by mohlo spôsobiť oťažené viečka počas zajtrajšieho vstávania do nového pracovného týždňa.

29.5.po

Dnešné ráno bude z tých, pre ktoré získal pondelok prívlastok „modrý“ a mnohým sa veľmi nechce pustiť do roboty. Pritom to nebude mať na starosti včerajšie ponocovanie, ale najskôr budeme pociťovať vplyv opozície Saturna a Urána na Lunu. Saturn depresivizuje, Urán oslobodzuje aj za cenu, že sa dostaneme do konfliktu s chlebodarcami. No, bývajú také dni, ktorým sa hovorí „deň blbec“. Ani Chirón, ponúkajúci hojivú energiu, nemá dosť sily vyvážiť spomínaný stav.

Aspoň Luna by chcela všetko napraviť, odchádza štyri minúty pred štvrť na tri popoludní z citlivého Raka do ohnivého Leva.

Odporúčaná literatúra s horoskopmi

EZOpress BIOpototraviny RAJ Zdravé Vianočné trhy Proroctvá palmových listov Terapia tmou Terapia tmou

Časopis pro kvalitní život