Regeneračné centrum EZOfit Košice, Komenského 3: Máte zdravotné problémy? Poradíme Vám. Terapie, alternatívne a prístrojové vyšetrenia, prednášky, semináre, kurzy a výstavy.

Horoskopy

Pripravuje astrólog Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie..

Pozrite si akým smerom sa v živote uberať, aby ste zmiernili tie negatívne predispozície, ktoré určuje znamenie v ktorom ste sa narodili a vyhli sa tak zdravotným rizikám:

SLNEČNÉ ZNAMENIA - HOROSKOPY ZDRAVIA

Numerologický a astrologický rozbor
- Povahy žien podľa dňa v dátume narodenia
Stránka s významom mien, orgánovými hodinami, lunárnym kalendárom, čínskym horoskopom, ...

 

DENNÉ HOROSKOPY PRE VŠETKÝCH:

Zdroj obrázku: Danilo Rizzuti / FreeDigitalPhotos.net

2.12.pi

I dnešný sviatok, prijatý Valným zhromaždením OSN, patrí medzi tie formálne. Slávime Svetový deň zrušenia otroctva.

Na vyváženie napätí, ktoré rodí skôr spomínaná T-kvadratúra medzi Jupiterom, Plutom a Uránom, je potrebné harmonické spojenie planét, a tým je bisextil, v ktorom sú zapojení Jupiter, Saturn a Mars. Jeho účinkovanie nebude síce také dlhé a intenzívne ako predošlé, no vystačí na to, aby nedovolilo samozvaným „svetovládcom“ v ich túžbach celkom ohlúpnuť. Mars v presnom trigóne s Jupiterom praje odvážnym bojovníkom za správnu ideu dosahovať víťazstvá, lebo uvádzajú do súladu bojového ducha, ušľachtilú myseľ, optimizmus. Dokonca ani bohaté a šťastné sexuálne zážitky nezostávajú bokom.

Trochu inak pôsobí aspekt na mundánnej úrovni. Provokuje k manévrom, ktoré síce hrozia umlčať múzy, no majú skôr mierové úmysly. Môže dôjsť k novým vojenským zväzkom, a možno i k pochopeniu širokých más, že časté rinčanie zbraní je len nechutnou zastrašujúcou hrou, ktorú s nimi hrajú mocní tohto sveta. Spojenie planét umožňuje vystúpiť národným vodcom k vysloveniu dôležitých tém na medzinárodnom fóre.

Luna, ktorá sa stretne podvečer s Plutom a Jupiterom bude provokovať aj opačné sily, pre ktoré sú mierové snahy tŕňom v oku, záťažou, brániacou v realizácii ich túžby po moci. Aspekt prebúdza manipulátorské a mocenské pudy v slabých jedincoch, ktorých nezvládnuté ego a strach zo straty dosiahnutej pozície v blízkej societe núti ovládať okolie. Neuvedomujú si však, že sa nechávajú premôcť vlastnou temnotou, a to sa im môže čoskoro negatívne prejaviť na rôznych úrovniach každodenného života.

Merkúr končí tranzit Strelcom, kde bol nútený spájať slovo, myšlienku s ideou, čo preň bolo občas tvrdým orieškom. Ani v Kozorožcovi to nebude mať jednoduché, ale dráždi ho pritom možnosť dozvedieť sa od Pluta novosti, ktoré sa dejú v podsvetí, aby ich potom mohol odovzdať ostatným Olympanom. Neobáva sa tejto schôdzky, lebo ako Psychopompos je jediným archetypálnym predstaviteľom vonkajšieho sveta, ktorého takéto stretnutie nepoškodzuje. V zemskom znamení bude nútený sprísniť metodiku myslenia, skoncentrovať ho a byť o čosi vytrvalejší, než je preňho zvykom. Plutove posolstvá dokáže interpretovať s plnou vážnosťou a bez ilúzií. Ktovie, čo sa od neho v najbližších mesiacoch o úmysloch „temnej ríše“ dozvieme.

3.12.so

Venuša sa pomaly zbavuje záťaží, ktoré na ňu nakladali v ostatných dňoch Jupiter, Pluto a Urán, takže jej dnešné stretnutie s Lunou bude mať opäť optimistickejší a typicky ženský charakter, plný objatí a radostných dotykov. Nakoľko je sobota, tak nám nebude priveľmi záležať ani na tom, že ich konjunkcia nastane pred obedom.

Mars v spojení so Saturnom sa pochlapia, aby ukázali, že s ohnivou energiou sa dá narábať aj inak než útočne. Ak sa vyberieme do prírody, vydržíme zvládnuť dlhšie túry, ak chceme pracovať okolo domu, budeme mať z výsledkov radosť všetci. Naša energia sa spája s cieľavedomosťou a schopnosťou dosiahnuť nastolené méty. Planetárne spojenie je priaznivo naklonené aj mierovým rokovaniam, takisto priemyslu.

Tesne pred trištvrte na deväť večer vidíme Lunu vstupovať do Vodnára.

4.12.ne

Nedeľa je dňom odpočinku aj pre Lunu, azda okrem harmonického sextilu so Slnkom vo večerných hodinách.

5.12.po

Nový pracovný týždeň začíname s harmonickými lunárnymi väzbami. Ráno sebavedomie dvíha Jupiter. Saturn nás utvrdzuje v správnosti našich predsavzatí, hlavne ak sú naplnené svedomitou zodpovednosťou. Mars nás naplní elánom a energiou na ich plnenie. Len Urán navádza na to, aby sme sa nedali príliš zošnurovať pravidlami a našli v sebe i dostatok revolučného ducha. Nuž, celkom príjemný začiatok.

6.12.ut

„Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa!“ - stálo na tabuli v skoro každej triede v tento deň za našich čias. A to sa písali šesťdesiate roky (základku som skončil v šesťdesiatom ôsmom), podľa dnešných interpretov dejín čas režimu, ktorý zakazoval akékoľvek náboženské prejavy. Asi som nežil v časopriestore, ktorý je dnešným deťom dejepisne vnucovaný, alebo nie je celkom pravda, čo sa v učebniciach píše. Múdry čitateľ isto odhalí správny variant.

(Podľa niektorých sa takýmto spochybňovaním oficiálnych interpretácií „jedinej pravdy“ dopúšťam blasfémie, ale moja pamäť ma azda ešte neklame. Rúhania sa ale v každom prípade dopúšťa svet obchodníkov, ktorí Mikuláša predstavujú ako Santaklausa, žoviálneho „obtlstlého“ chlapíka s bielou bradou a fúzmi v kokakolovsko červenobielom oblečení, ktorý silou komercie poráža hlavne v mestách aj nášho tradičného Ježiška. V Demre, starovekom lýkijskom meste na území dnešného Turecka, kde svätý Mikuláš (Hagios Nikolaos) pôsobil, stál v tejto americkej paškvilovej podobe na hlavnom námestí, no múdri Demrania sa tejto zosmiešňujúcej podoby jedného z biskupov (prelom tretieho a štvrtého storočia) zbavili, a na jeho mieste dnes stojí socha s možnou rekonštruovanou podobou svätca obklopeného deťmi.)

Duchovný rozmer sviatku podporuje aj Luna, ktorá o pol šiestej ráno vstupuje do Rýb. Zo znamenia vytvára vysvetľujúci, ale aj „urečnený“ sextil s Merkúrom a večer duchovne pôsobiacu konjunkciu s Neptúnom.

Ako deti sme sa tešili na mikulášsku nádielku ovocia vo vyleštených topánkach (kto nemal čižmičky); tí, čo neboli poslušní, sa dočkali len hrsti čertovského uhlia. Takých však bolo málo.

7.12.st

Spojenie Marsa s Uránom nám dáva možnosť zvýšiť rýchlosť reakcií nad bežnú normu. V konaní dokážeme uplatniť presnú intuíciu bojovníka za slobodu. Pod jeho vplyvom sa púšťame na pionierske cesty neznámymi končinami, oslobodzujúc sa od konvencií vo všetkých oblastiach. Citlivo vnímajúci jedinci dokážu energiu aspektu využiť aj v sexuálnej oblasti.

Planetárne spojenie je kladne naklonené tiež novým vynálezom a oslavuje takisto doteraz dosiahnuté úspechy v oblasti techniky, kde zohráva dôležitú úlohu elektronika. Pod jeho vplyvom vieme oveľa lepšie pochopiť význam Medzinárodného dňa civilnej leteckej dopravy. Mars, aj keď „pôvodným povolaním vojak, bojovník“, stojí pri súčasnom harmonickom prepojení nielen na Urána, ale aj na Jupitera, Saturna a Slnko na strane všetkých mierotvorcov, ktorí sa chcú oslobodiť od zakonzervovaných paradigiem starej prežitej generálskej garnitúry.

Prvá lunárna štvrť v dopoludňajších hodinách vyzýva k pôstnym opatreniam, lebo počas nej sa lepí z každého zjedeného sústa sto percent tuku na jestvujúce žírne vankúšiky. Pluto ponúka dostatok regeneračnej energie, aby sme konzumentskú abstinenciu prežili bez ujmy. Popoludňajšie hodiny sa ponesú v znamení saturnskej emočnej stagnácie, pocity depiek zaženieme tým, že sa pustíme do rôznych aktivít, nedovoliacich podľahnúť smútku, prípadne podvečerné hodiny venujeme stretnutiam s odolnými ľuďmi. Ženy sa môžu vydať na nákupy, ktoré ich ako kompenzácia zbavia citovej neistoty. Vplyv aspektu do neskorých večerných hodín pominie.

Postará sa o to aj Venuša, opustiac energetické pole Kozorožca. Vnára sa do Vodnára, pod vplyvom ktorého opäť obžije. Kozorožec ju poučil o potrebe sebakontroly a zodpovednosti za lásku, vzťahy, o schopnosti prijať isté obmedzenia aj v oblasti matérie. Vodnárska energia ju oslobodzuje, ponúka originalitu, nekonvenčnosť. Vernosť je u nej spojená s dobrovoľnosťou, nič si nedá prikázať. Obmedzení zažila v predchádzajúcom znamení dostatok. Jej potreba slobody a možnosti kedykoľvek zo vzťahu odísť z nej robí vernú partnerku v rovnoprávnom spojení bez neférových podrazov. Podporuje aj snahy tých, čo prijali stredu ako deň spríjemňujúcich životných aktivít pod heslom: Keď je streda, ...

Konjunkcia Luny s Chirónom nás upozorňuje na to, že oblasť zdravia patrí medzi životné priority.

8.12.št

Predobedom o štvrť na dvanásť prechádza Luna do Barana. Opúšťa citlivé zázemie vody, aby sa na pár dní vydala na potulky pre ňu rizikovým priestorom plným aktívneho ohňa. Cestu jej bude spríjemňovať Venuša, s ktorou vytvorí harmonický sextil, poskytujúci duševný mier a zvyšujúci náš pomilovaniahodný šarm. Len škoda, že do večera bublinky poblúznenia zmyslov postupne vyšumia.

9.12.pi

Večerný sextil Slnka s Jupiterom (vplyv aspektu pretrváva minimálne dva týždne) zvyšuje sebadôveru a pocit šťastia. Žiaľ, u hlupákov i pocit vyvolenosti a pýchy. Zvyšuje sa naša kreativita a potreba expanzie, vieme sa nadchnúť všetkým ľudským, čo je naplnené dôstojnosťou, ušľachtilosťou, etikou. Pod vplyvom aspektu by sa pripomenutie medzinárodného dňa boja proti korupcii malo zmeniť na vzplanutie oprávneného hnevu voči tým, čo sa dopúšťajú v partokratických zlodejských aktivitách korupčníckemu obohacovaniu, a teda okrádaniu celej spoločnosti. Žiaľ, spoločenské zriadenie, ktoré sme si nechali vnútiť, má všetky predpoklady pre bujnenie tejto ťažkej sociálnej choroby mravne skazenej závislosti na majetku. Jupiter v spojení planét zastupuje justíciu. Kam sa vládca Olympu pri riešení korupčných káuz podel?

Aspekt praje tvorbe dobrých medzištátnych zmlúv.

Denné aspekty Luny majú striedačkový charakter. Ani jedna „formácia“ nevydrží na hracej ploche viac ako pár chvíľ, súc vystriedaná ďalšou. Niektoré majú medzi sebou bitkárov, iné inteligentných útočníkov či šikovných obrancov. Plutovská „päťka“ bude manipulovať, slnečná dodá hre radostný charakter, jupiterská naplní pýchou, saturnská upokojí a zvýši význam regulí, uránska prebudí nekonvenčnosť. Každá zo spomenutých planét bude zvyšovať a znižovať svoju aktivitu postupne od popoludňajších do neskorých večerných hodín. Pestré pele-mele.

10.12.so

Aj dnešok si pripomíname ako deň zbožných prianí – slávime Deň ľudských práv.

Spojenie Merkúra s Neptúnom zvyšuje vnímavosť voči alternatívnym svetom, čo my s obľubou nazývame vstupom do krajiny imaginácie a fantázie. Aspekt pomáha vyrovnávať racionálno s iracionálnom, vytvára harmóniu triezvosti s opojením. Efektívne s touto energiou dokážu narábať spisovatelia, ale aj rečníci a propagandisti takzvaných ľavicových zoskupení, môže byť prospešná pre sociálne opatrenia vlád.

Slnko sa stretáva v konjunkcii so Saturnom. Planéty pomáhajú vytrvalcom, čo sa za úspechom neženú ako víchor, ale budujú pevné základy všetkému, čo chcú postupne dosiahnuť. Len škoda, že naša politická a vládna garnitúra je voči takýmto energiám inertná a vo svojej „akčnosti“ zabúda na budovanie štruktúr a jasných hraníc, je málo ochotná pozrieť realite do tváre. Pre neoliberalizmus je konštruktívna konzervatívna energia planetárneho spojenia absolútne neprijateľná. Práve kvôli takýmto znakom môže vyvolať tento aspekt v systéme krízu, ohrozuje ilúzie rastových faktorov „Jackovej fazule“, čo môže následne vyvolať vnútorné spory blokové situácie.

Na zdravotné prejavy spojené s mocným pôsobením konjunkcie bude zrejme najideálnejším prostriedkom Korolen. Pomôže srdcu, uvoľní sklerotické procesy v cievach, zlepší činnosť osrdcovníka.

Päť minút pred trištvrte na dve poobede vidíme Lunu pri vstupe do Býka, znamenia, ktoré pomáha uleteným uzemniť sa, rozpáleným stlmiť ohnivú energiu. Večer sa síce stretáva s Venušou, ale neharmonické spojenie planét nás vyzýva k tomu, aby sme sa radšej stiahli kamsi do osobného kútika a pustili sa do aktivít, ktorými nemôžeme narušiť partnerský život.

11.12.ne

Pozdravujem vás, lesy, hory,
z tej duše pozdravujem vás!
Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí,
zrak jeho urknul, zmámila
lož, ohlušila presila:
vy k žitiu privediete zas,
vy vzkriesite, vy zotavíte,
z jatrivých vyliečite rán,

Tieto verše napísal bard slovenskej literatúry, Pavol Országh Hviezoslav, v posledných desaťročiach devätnásteho storočia. Zišli mi na um, keď som si všimol, že OSN vyhlásila dnešok ako Medzinárodný deň hôr. Žiaľ, v názve oslavného dňa chýbajú práve lesy, a i to sa môže u nás stať konečnou pravdou, lebo lesov rýchlo ubúda. Chamtivosť jednotlivcov či organizácií, finančná nemravnosť, strata etických hodnôt oberá celú spoločnosť o lesy. Na svojich cestách sa pravidelne hrozím z holorubov, ktoré vídam z okien vlakov, autobusov, tušiac, že tam kdesi v doline, za horizontom, kam už nedovidím, je situácia ešte horšia. Poznanie z potuliek prírodou usvedčujú nemravníkov z ich nezmernej ziskuchtivosti, z neochoty vidieť za roh budúcnosti, ktorú svojimi chúťkami pomáhajú znetvorovať.

Aby sa nestalo, že budúci básnik bude môcť napísať len – pozdravujem vás, pusté odlesnené hory, z chorej duše pozdravujem vás!
Aspekty Luny ma neoprávňujú k pesimizmu predošlých riadkov, pomôžu azda vyliečiť poznaním rozjatrené vnútro. Od skorého rána sa v nich striedajú v samých harmonických spojeniach Neptún, Merkúr, Pluto a Chirón. Prvý ponúkne duchovné pohladenie, druhý vysvetlí nepochopiteľné, poslední dvaja pomôžu regenerovať a liečiť dušu i telo.

12.12.po

Ak nechceme, aby nás Mars „prevalcoval“ svojím hnevom, agresivitou, vybime nezvládnutú energiu rannou rozcvičkou, behom, bezkontaktnou telesnou aktivitou. Slnko s Uránom ponúkajú rôzne zaujímavé možnosti, pohybové experimenty, urobiť čosi, čo sme doteraz neskúsili. Len pozor, aby sme nezašli do extrémov a nechceli byť až priveľmi originálni, lebo predbehnúť dobu sa v húkajúcej sanitke dá veľmi ťažko. Nové idey však môžeme vyskúšať v pracovnom procese – začína pracovný týždeň – prípadne v aktivitách zabezpečujúcich oslobodenie od bežnej pracovnej rutiny. Aspekt pripravuje parlamenty skutočne slobodných krajín k vykonaniu ozdravných spoločensko-politických reforiem. Neslobodní budú strieľať od pása, až z toho všetci pochorejú. To sľubuje Chirón.

Na vyliečenie spoločnosti nebudú stačiť bežné lieky. Ak však prípravky Energy pomôžu množstvu jedincov, ktorí pochopia, že ich sila je v spojení tvorivého kolektívu, dá sa programom firmy spustiť proces uzdravenia celej society.

Pred trištvrte na dve poobede nájdeme Lunu na začiatku Blížencov, ktorých vzdušná sila napomôže rozbehnúť procesy, zlepšujúce uvedomeniu si spomínaných súvislostí. Neskoro v noci sa ozve Venuša – Večernica, aby nás zlákala na cestičky, ktoré vydláždil jej partner Eros.

13.12.ut

Aj dnešné lunárne aspekty by sme mohli charakterizovať ako pestré všeličo, piate cez deviate, helter skelter, ako sme to spievali spolu s Beatles pri počúvaní ich Bieleho albumu. Ráno neharmonický Neptún zneistí myšlienky a rozostrí vnímanie reality, k večeru Jupiter vyvolá pocity optimizmu, aby ich v krátkom slede striedali pocity smútku a saturnskej depresie s eufóriou vyvolanou bláznivým Uránom. Celú túto plejádu rôznorodostí opečiatkuje neskoro večer Chirón v pocitoch, že čosi nie je v poriadku, že naša duša je zranená. To aby si človek tú jazdu tobogánom zopakoval aspoň vypočutím spomenutej bláznivej skladby. Lebo aj takí boli Beatles, aj taká bola naša doba. Plná ideálov, optimizmu i depresií, eufórie zo zmien, zranení z nevydarených pokusov o nastolenie slobody.

14.12.st

Popolnočná splnová opozícia nebude mať taký spektakulárny charakter, než tá predošlá. Mesiac bude za perigeom, nejakú tú tisícku kilometrov ďalej než pri veľkom novembrovom splne. No pocity napätia, ktoré vyvoláva, budú v podstate rovnaké. Závisí len na nás, ako si s nimi poradíme. U niekoho budú vyvolávať potrebu zblíženia, u iných pocity bezvýchodiskového odcudzenia. Ani poruchy spánku nebudú u všetkých rovnaké a budú aj takí, ktorých organizmus je naladený na materialistickú úroveň bytia a pôsobenie opozície svetiel si ani nevšimnú.

Ranný trigón Luny s Marsom bude mať podnecujúci charakter, vháňa do žíl bojovú energiu, vhodnú pre plnenie každodenných úloh. Prospieva aj športovcom, vojakom a ďalším, ktorých práca je spojená s nožmi, skalpelmi, ihlami, ohňom, …

Osem minút po jednej popoludní mení Luna svoju energiu, vstupuje do domovského vodného Raka.

15.12.št

Ranné vstávanie má ešte zasnený charakter, oň sa postará Neptún. Ďalšie hodiny už núkajú stretnutia s tvrdou realitou. Predpoludňajšie merkurické debaty zaváňajú demagógiou a manipulačnými tendenciami, Pluto v nich zohráva dôležitú úlohu. Večer sa stretneme s tvrdohlavým panovačným Jupiterom v podobe ľudí, ktorých poznáme aj v príjemnejších podobách. Urán nekompromisne vyžaduje individuálny prístup, považuje sa za výlučnú solitérnu energiu, a je jedno, či jeho vplyv pociťujeme u seba, alebo ho projektujeme do svojho okolia. Štvrtkový večerný čas by sme nemali využívať na stretnutia s priateľmi, aby sme si z nich zbytočne nevytvorili nekompromisných protivníkov.

Vylízať sa z rán nám azda pomôže Chirón. Alebo Spiron rozprášený do priestoru nad posteľ, kam sa ukladáme k spánku.

16.12.pi

Po včerajšom ťažkom dni si vyberá Luna voľno. Dnes sa nemusí s nikým stretnúť, nechce pomáhať riešiť žiadne naše problémy. Je v prázdnom behu.

17.12.so

Venuša môže byť pár chvíľ znepríjemňujúcim faktorom, ktorý chce narušiť pohodu sobotného predpoludnia. Pre mnohé ženy bude jedným z riešení, ako sa zbaviť napätia, návšteva obchodov. Vedia, že už nestačí len obzerať tovar; nákupy ich zbavujú tenzií, vyvolávajú v duši pokoj a na tváre úsmev.

Večer môžeme usnúť s pocitom dobre stráveného dňa. O to sa postará Jupiter.

18.12.ne

K dnešnému medzinárodnému dňu migrantov len jeden krátky citát z internetu, aby ma nemohol niekto osočiť z kdečoho, ako sa to dnes stáva folklórnou zvyklosťou na Slovenskej scéne: „Medzinárodný deň migrantov si pripomíname od roku 2000 na podnet Valného zhromaždenia OSN. Ide o pripomienku medzinárodného dohovoru o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a ich rodín, ...“ Nemám k tomu čo dodať!

Lunu budeme v poludňajších hodinách a poobede vnímať ako zosilňovač pozitívneho pôsobenia strelcovského Slnka – filozofa. Mars podvečer kdekomu nechá zovrieť krv v žilách a je len na nás, či to využijeme na útok, útek, obranu, alebo láskyplné ataky. Neskôr večer nás pribrzdí kontrolný mechanizmus energie Panny, dbajúci na to, čo sa patrí, čo nie. Luna vstupuje do zemského znamenia deväť minút pred siedmou.

19.12.po

Mars dnes stratí svoju nekonvenčnosť a excentrickú slobodu, poskytovanú Vodnárom. Predpoludním sa on, typický predstaviteľ ohnivej energie, ponára do vôd Rýb. Znamenie mu neposkytne komfort, no ak prijme myšlienku, že bojovať sa dá aj za vyššie idey, nielen za osobnú slobodu, nebude v znamení poškodený. Svoju energiu dokáže využiť k dosiahnutiu cieľa inštinktívnou cestou. Víťazstvo vie docieliť aj tak, že zdanlivo ustúpi. Učí nás, ako je možné získať víťazné méty nepriamou cestou, bez triumfálneho pokriku, so zavretými očami, využijúc vnútorný zrak.

Merkúrovi sa zapáčilo, že môže z Kozorožca poskytovať racionálne poznatky v štruktúrou pozitívne poznačenej reči. Zastavuje sa, aby v retrográdnom pohybe prehodnotil, v ktorých situáciách sa mu to podarilo, kde by si ešte mal poznatky doplniť.

Poludňajšia opozícia Luny s Neptúnom upozorňuje, že i pohár malého piva nám dokáže pobalamutiť rozum a radšej by sme mali obed zapíjať pohárom čistej vody.

Večerné hodiny sú tu na rekapituláciu zabudnutých vecí, ktoré nám dokáže Luna s retrográdnym Merkúrom nenásilne pripomenúť. Aby sme v predvianočnom zhone nevynechali čosi dôležité, čo by nás neskôr mohlo nepríjemne mrzieť. 

Odporúčaná literatúra s horoskopmi

EZOpress BIOpototraviny RAJ Proroctvá palmových listov Terapia tmou Terapia tmou

Časopis pro kvalitní život