Horoskopy - Regeneračné centrum EZOfit - Biopotraviny, Ezoterika, Doplnky výživy
Regeneračné centrum EZOfit Košice, Komenského 3: Máte zdravotné problémy? Poradíme Vám. Terapie, alternatívne a prístrojové vyšetrenia, prednášky, semináre, kurzy a výstavy.

Horoskopy

Pripravuje astrólog Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie..

Pozrite si akým smerom sa v živote uberať, aby ste zmiernili tie negatívne predispozície, ktoré určuje znamenie v ktorom ste sa narodili a vyhli sa tak zdravotným rizikám:

SLNEČNÉ ZNAMENIA - HOROSKOPY ZDRAVIA

Numerologický a astrologický rozbor
- Povahy žien podľa dňa v dátume narodenia
Stránka s významom mien, orgánovými hodinami, lunárnym kalendárom, čínskym horoskopom, ...

Prípravky spomínané v horoskopoch nájdete TU

DENNÉ HOROSKOPY PRE VŠETKÝCH:

Zdroj obrázku: Danilo Rizzuti / FreeDigitalPhotos.net

11.10.št

V súčasnosti sa situácia v Juhoafrickej republike značne mení a to, čo bolo podnetom k vyhláseniu dňa solidarity s politickými väzňami, dostáva novú „trpkú príchuť“. Len naše média vytrvalo o situácii mlčia.

Na počesť Svetového dňa proti bolesti poskytuje aj Energy niektoré prípravky; azda „najmocnejším“ bojovníkom sa stal krém Artrin. Pritom nepoužíva kadejaké neprirodzené chemické triky, len poskytuje pomoc v súlade s prírodou.

Venuša sa počas retrogradity v Škorpiónovi po mesiaci stretáva opätovne v presnom disharmonickom aspekte s Marsom, no o tomto spojení „božských milencov“ sme čosi počas predošlej exaktnej kvadratúry pohovorili. Vrátime sa k nemu na jar budúceho roku, no už v iných konšteláciách. Azda len toľko, že nepraje partnerskému svetu a môže naplniť neharmonické spojenia až fatálnosťou, takže vyžaduje silné osobnosti na zvládnutie svojho pôsobenia. Program Energy nám na marsovské zápalisté reakcie, postihujúce predovšetkým venušanské obličky, ponúka Renol a najmä Artrin.

Štvrtkové lunárne aspekty vyzývajú prostredníctvom Neptúna a Pluta k návšteve terapeuta, pričom by sme nemali zabudnúť vziať so sebou spomínaný Artrin, a ponúknuť ho masérovi na masáž nielen chrbta.

12.10.pi

Jedným z nepríjemných aspektov, vrcholiacich v tieto dni, je kvadratúra Slnka s Plutom, lebo má nielen manipulačný a nutkavý charakter, ale je spojená s vystupňovaním mocenských úsilí. Planetárne spojenie vyvoláva v postihnutých jedincoch túžbu viazať na seba ľudí zo svojho okolia, a potom ich ovládať, kontrolovať, materiálne alebo emocionálne vykorisťovať. Posadnutosť túžbou po moci môže dosiahnuť až chorobný charakter. Treba však rátať so zákonom akcie a reakcie. Trápne môžu vyznieť tieto tlaky, keď sa prejavia v sexuálnej oblasti. Azda by pomohol Relaxin, možno Stimaral a Spiron, aby sa vystupňované emócie nezvrhli do chorobnej podoby. Okrem pohlavného života aspekt zvykne postihnúť aj oblasť trávenia, pričom sa nestráviteľnosť situácie negatívne prejavuje povedzme zápalmi hrubého čreva, ale jeho vplyv dokáže privolať aj autoagresívne ochorenia. Reakcie organizmu môžu byť natoľko rôznorodé, že by bolo azda najistejšie navštíviť najbližší klub Energy a dať si zmerať tok energií Supertonikom.

Na mundánnej úrovni môže mať spojenie Slnka s Plutom oveľa fatálnejšie účinkovanie. Zvykne sa prejaviť katastrofami, brutalitou jedincov i celých skupín ľudí, dokonca i vojnovým konfliktom. Stupňuje sa riziko zásahov vojska a polície pri riešení vnútorných problémov štátov, spojených s výbuchmi hnevu más.

Na riešenie takýchto situácii by bolo azda najlepšie uzatvárať dohody, robiť múdre racionálne rozhodnutia. S takouto ponukou vychádzajú v ústrety Merkúr so Saturnom. Pôsobenie oboch spomínaných aspektov je približne rovnako dlhé, takže spory by sa mali dať urovnať bez vypuknutia rizika konfliktu. Závisí len od nás, ktorému spojeniu planét „lepšie vyhovieme“.

Luna sa tesne pred vstupom do Strelca stretáva v harmonickom aspekte s Chirónom, obaja nás pozývajú pred víkendom na nákup prípravkov do centier Energy. Luna pobudne v Strelcovi od  jedenástej hodiny a päťdesiatej druhej minúty pred obedom.

13.10.so

Sobotňajšie stretnutie Luny s Marsom pozýva k zdolávaniu prekážok, efektívne pritom využijúc silu. A je len na nás, či svoju energiu venujeme športovým aktivitám, výletom do jesennej prírody, alebo ju investujeme do prác okolo domu, chaty, záhrady. Len by sme nemali zabudnúť vhodne sa obliecť a obuť, poobedňajší Neptún nás bude chcieť „navlhčiť“, obrať o energiu.

14.10.ne

Pri príležitosti Dňa starých rodičov by sme si mali spomenúť aj na ich potreby, dať im lásku, ktorú tak veľmi s pribúdajúcimi rokmi potrebujú.

Tým, čo zabudli na návštevu centier Energy, ako ich k tomu vyzýval múdry kentaur Chirón, pripomenie zlyhanie pamäti opäť on, tentoraz v napäťovom spojení s Lunou. Nakoľko je nedeľa, budeme nútení zopár hodín vyčkať.

Minútu po trištvrte na desať večer nachádzame Lunu na začiatku Kozorožca. Jej spojenie s Uránom však väčšina z nás s vedomím zajtrajších povinností úspešne prespí.

15.10.po

Dnes nás Deň biele palice privádza k lepšiemu uvedomeniu si postavenia nevidiacich v spoločnosti. Zároveň si pripomíname čoraz väčšiu dôležitosť vidieckych žien (dnes majú takisto svetový deň) napríklad aj pri zabezpečovaní našej stratenej potravinovej samostatnosti. V súvislosti s epidemickými ochoreniami, ktoré sa u nás v ostatných rokoch začínajú opäť množiť, je dobre pripomenúť svetovým dňom potrebu hygieny rúk. Veď zásluhou častejšieho umývania rúk sa pred polstoročím značne eliminoval počet hromadných ochorení v mnohých krajinách sveta. Akoby sme na túto základnú vymoženosť spojenú so zdravím v luxuse dostatku pitnej vody boli pozabudli.

Ranné stretnutie Luny so Saturnom nám umožní bez odvrávania prijať zodpovednosť za úlohy spojené so začiatkom pracovného týždňa.

Luna sa počas popoludnia  harmonicky spája najskôr so zhovorčivým Merkúrom, ktorý jej oznamuje, že sa už teší na večerné intímne spojenie s Venušou. I bohyňa lásky pridáva svoje informácie s tým, že zdôrazňuje miesto, kde sa toto stretnutie odohrá – v energetickom poli Škorpióna, preplnenom vášňami, pudmi, regeneračných síl. Ktovie, čo tí dvaja počas stretnutia opäť splodia. Z mytológie je najznámejším Hermafroditos, ktorý sa narodil po ich náruživom spojení. Ak im podľahneme, rátajme s možnými pozitívnymi následkami – dieťaťom však môže byť aj pekné literárne dielo, dobrý diplomatický dohovor, prípadne produktívne inšpirácie do budúcich dní. Často je ich stretnutie spojené so slušnými obchodmi, úspechmi v chémii, školstve, umeleckých remeslách, móde, pohostinských službách, čo sa navonok prejaví v zlepšení cestovného ruchu. Aj zábavné podujatia a debaty pod kontrolou Merkúra a Venuše bývajú plné inšpirácie, podnetných myšlienok.

16.10.ut

Ideou svetového dňa potravy by nemalo byť zvyšovanie povedomia o problematike nedostatku v zemiach tretieho sveta, ale uvedomenie si nesmierneho plytvania u nás, krajine takisto negatívne postihnutej liberálnymi tržnými mechanizmami. Mrháme potravinami zrejme predovšetkým preto, že sme v ostatných dvadsiatich rokoch stratili úctu k práci, jej výsledkom, a teda i k „chlebu nášmu každodennému“. Témy, ktorých sa týka dnešný Svetový deň potravy, sú natoľko rozsiahle, že by zaslúžili jeden dôležitý predmet výuky v našich školách, nakoľko sú pre našu budúcnosť omnoho podstatnejšie než všetky inteligentné technológie sveta. A k Svetovému dňu chrbtice azda len toľko – zdravotné problémy s ňou spojené sa týkajú čím ďalej väčšieho počtu ľudí, azda aj preto, že sa enormne množia počty tých, čo „o ňu prišli“.

Luna dnes zosilní pôsobenie dlhodobej disharmónie Slnka s Plutom, o ktorej sme hovorili koncom minulého týždňa, dostávajúc sa predpoludním do presnej konjunkcie s Plutom a popoludní do kvadratúry prvej lunárnej štvrti. Spojenie „svetiel“ vyzýva k pôstu, musíme rátať aj s napäťovými stavmi, ktoré však, chvalabohu, pretrvávajú len pár hodín. Večerné hodiny sa už ponesú v harmonických „tónoch“ spôsobených harmonickým spojením Luny s Jupiterom.

17.10.st

Hlad, chudoba a negramotnosť by sa dali zo sveta natrvalo odstrániť, keby na Zemi nepanovala prežratá nenásytnosť rozvinutého priemyselného sveta. Podľa mnohých expertov, hodnotiacich kvalitu života 144 krajín Zeme, sa však, žiaľ, dostáva aj Slovensko do druhej polovice poradia, takže ho možno kvalifikovať ako krajinu tretieho (štvrtého?) sveta (aj keď sa politici predháňajú v slovách sebachvály!). Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti chudobe.

Luna nás v sextile na Chiróna upozorňuje (ako neraz, a často bez úspechu!), že by sme mali venovať viac pozornosti zdravotnej prevencii, zdôrazňujúc silu prírody, ktorá je zakódovaná aj do prípravkov Energy.

Päť minút po pol desiatej predpoludním nastupuje Luna na presun Vodnárom, pričom zdôrazňuje, že je na našom slobodnom rozhodnutí, akou cestou nezávislosti sa poberieme. Jej kvadratúra s Uránom nás provokuje k anarchistickým postojom, čo však pričasto privoláva kritické situácie, takže by sme sa mali vo svojom konaní zdržiavať príliš náhlych a prehnaných aktivít. Menej býva často viac!

18.10.št

Najjednoduchšie sa dá voda monitorovať na veľkých plochách „jazier“ vyasfaltovaných parkovísk pred obchodnými domami, menej už v stružkách odtekajúcich do kanalizácie a ešte menej v podzemných rúrach ústiacich do vyregulovaných riek a prirýchlo odtekajúcich do morí a oceánov. Na to by sme mali ironicky myslieť, ak si chceme vážne pripomenúť Svetový deň monitorovania vody. Dnes oslavujú aj umelci, maliari, lekári a chirurgovia prostredníctvom svojho patróna, sv. Lukáša. Svetový deň menopauzy by sme si mohli pripomenúť prípitkom čistej vody s pár kvapkami Gynexu alebo čajom Maytenus. Neuškodí to nikomu a ženám, u ktorých sa prejavujú príznaky prechodu, tento prípitok pomôže prekonať ich.

V skorých ranných hodinách nám posledne spomenuté pripomenú aj Luna v kvadratúre na Venušu, typicky ženské planéty v disharmonickom aspekte. A Merkúr prízvukuje, že prípadnú emotívnu rozladenosť dnes nenaladia ani nákupy, tobôž nie hádky či dívanie sa na telku, počúvanie rádia. Skôr naopak, lebo nepokoj a agresivitu spomínaného zosilňuje bojovne naladený Mars.

19.10.pi

Počas desaťdňového trvania harmonického spojenia Merkúra s Neptúnom sa budú tešiť umelci, predovšetkým spisovatelia, aspekt prospeje aj rozhodnutiam sociálne zameraných politikov, ale i tým, čo sa snažia vytvoriť dobré zmluvy o medzinárodnej doprave, komunikáciách. Zosilní sa záujem o okultnú a duchovnú literatúru, nové hnutia v hudbe a literatúre. Zároveň však Merkúr posilní tiež zväzok s Marsom, ktorý prinesie množstvo tenzií v spoločnosti i u citlivých jedincoch. Zvyšuje sa riziko demonštrácií aj s násilnými vstupmi ozbrojených zložiek štátov, kvadratúra nepraje obchodu, výmene zbožia, športovým aktivitám, hrozia kolapsy na cestách, zvyšuje sa riziko zhoršenia nervových ochorení. Na svoje si prídu kriminálnici, a je jedno, či pôjde o jednotlivcov alebo systémom zorganizovaný zločin.

Okrem nervovej sústavy sú úrazmi ohrozené končatiny, kĺby – hlavne ramenný, nos, ale aj tepny ako komunikačné cesty (Merkúr) krvi (Mars). Zvyšuje sa riziko hyperventilácie.

Poradiť jednoduchý prostriedok na zvládnutie spomínaných problémov je niekedy veľmi ťažké. Okrem vybraných produktov Energy – odporúčal by som Relaxin a Stimaral so Spironom – je dobré, ak v sebe ovládneme ohnivý agresívny oheň a nedáme sa zviesť na scestie nekontrolovaných útokov.

Dvadsať  minút po desiatej večer prejde Luna do Rýb, aby odtiaľ vytvorila harmonický aspekt plný nápadov s Uránom, no málokto ho už využije, nakoľko bude skoro polnoc. No je čas ako stvorený pre stretnutia so zaujímavými ľuďmi.

20.10.so

Dnes majú svoj medzinárodný sviatok stromy. Ich význam by sme si mali pripomenúť všetci, nielen tí, čo si ich prostredníctvom plnia pudiláre, o čom svedčia holoruby viditeľné na mnohých bývalých lesných stráňach. Slovensko bolo ešte donedávna zalesnené na viac ako polovici plochy, no pri dnešnej nenažratosti „majiteľov“ a obchodníkov s drevom (viď plné nákladiaky a vlaky kvalitnej guľatiny vyvážanej ktovie kam!) tomu tak už onedlho zďaleka nebude. Aj keď lesáci tvrdia opak. Význam stromov pre udržanie kvality nášho života je priam nezastupiteľný. O ďalších hodnotách – estetickej, rekreačnej, zdravotnej, ... by sa dali popísať desiatky, stovky strán. Na vyliečenie krajiny firma Energy prípravkov nemá, leda ak na liečbu hrabivosťou postihnutých duší. No na osteoporózu, ktorá dnes prežíva celosvetové oslavy, má program Energy sústavu prípravkov – Renol, Artrin, Skeletin, Fytominerál – stačí sa len poradiť s firemnými odborníkmi.

Aj harmonický aspekt medzi Lunou a Saturnom (kosti, kĺby, minerály, pevné štruktúry, kamene, stromy, ...) potvrdzuje spomenuté súvislosti.

Trigón Luny s Venušou spolu s predošlým planetárnym spojením robí zo soboty deň plný lásky k všetkým a všetkému, naplnený citovými i partnerskými istotami.

21.10.ne

Keď som prednedávnom pochválil trhovkyňu za kvalitu jonatánok a reniet, ktoré ponúkala na miestnom trhovisku, posťažovala si na to, že ich bolo tak veľa, že ich nestíha spracovať, a že sa už ani nevládze starať o toľké stromy v sade, a že mladí ju už nechcú nasledovať, a ktovie, či staré jablone neporeže, lebo ich nemá kto orezávať, ošetrovať, a že ... Nuž, škoda. Videl som veľa sadov, o ktoré sa kedysi staral štát prostredníctvom štátnych majetkov a jéerdé, a dnes, vyše dvadsať rokov po nástupe nového režimu súc neošetrené chátrajú obrastené lišajníkmi, poškodené múčnatkou, chrastavitosťou. Dnes majú pôvodné odrody jabĺk svoj sviatok. Verím, že ešte aj naše detné deti budú poznať chuť skutočných plodov jabloní, nielen tých, čo „dorastajú ako nechutné zahraničné výtvory“ na pultoch supermarketov.

Luna v trigóne s Merkúrom sa postará, že nedeľné ráno bude plné smiechu, rozumných rečí, dobrých myšlienok ako stráviť deň. Pluto ponúkne výdrž pri dlhých sviatočných výletoch hoci aj vo väčšej skupine turistov, takisto dobrý pocit pri rôznych masových akciách.

22.10.po

Nebyť pretrvávajúcej kvadratúry medzi Merkúrom a Marsom a nastupujúcej opozície Slnka s Uránom, bol by pondelok celkom príjemným začiatkom nového pracovného týždňa. Merkúr a Mars hrozia hádkami a neochotou porozumieť tým druhým s nástojčivým pocitom potreby presadiť svoje myšlienky hoci aj krikom. Slnko s Uránom provokujú k netradičným, niekedy ťažko prijateľným riešeniam pracovných úloh, ale o tom až potom, keď to bude exaktne aktuálne.

Luna sa ráno stretáva s Chirónom a vysielajú nám posolstvo o potrebe zveľaďovať svoje zdravie hoci aj s prípravkami Energy. Dve minúty pred deviatou ju nachádzame pri vstupe do bojovného ohňa Barana.

Jej kvadratúra so Saturnom prinesie do mnohej duše nepokoj a strach, či sa ťažoba úloh nasledujúcich dní bude dať zvládnuť. Ešte šťastie, že aspekt pôsobí len niekoľko hodín a do večera ho už nebudeme skoro vôbec vnímať.

Merkúr v harmonickom spojení s Plutom pomáha odtajniť utajené, objaviť neobjavené, nekompromisne pomenovať tabuizované, odhaliť a preskúmať ukrývané, a potom to všetko nespúšťať z očí. Z planetárneho spojenia so môžeme tešiť do konca týždňa.

Odporúčaná literatúra s horoskopmi

Prihlásenie k odberu noviniek EZOpress BIOpototraviny RAJ Petícia za záchranu prírodnej lokality Stožky (kóta zulu 664) v k.ú. Markušovce Časopis pro kvalitní život

Astrovíkend 2018