Horoskopy - Regeneračné centrum EZOfit - Biopotraviny, Ezoterika, Doplnky výživy
Regeneračné centrum EZOfit Košice, Komenského 3: Máte zdravotné problémy? Poradíme Vám. Terapie, alternatívne a prístrojové vyšetrenia, prednášky, semináre, kurzy a výstavy.

Horoskopy

Pripravuje astrólog Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie..

Pozrite si akým smerom sa v živote uberať, aby ste zmiernili tie negatívne predispozície, ktoré určuje znamenie v ktorom ste sa narodili a vyhli sa tak zdravotným rizikám:

SLNEČNÉ ZNAMENIA - HOROSKOPY ZDRAVIA

Numerologický a astrologický rozbor
- Povahy žien podľa dňa v dátume narodenia
Stránka s významom mien, orgánovými hodinami, lunárnym kalendárom, čínskym horoskopom, ...

Prípravky spomínané v horoskopoch nájdete TU

DENNÉ HOROSKOPY PRE VŠETKÝCH:

Zdroj obrázku: Danilo Rizzuti / FreeDigitalPhotos.net

17.3.so

Harmonizujúci vplyv Pluta a Jupitera budeme potrebovať, aby sme jednoduchšie zvládli tlak emócií, vyplývajúci z dnešnej novovej konjunkcie svetiel. Luna popoludní načína tretí úplný dvadsaťdeväťdenný solilunárny cyklus v tomto roku. Že môže byť zraňujúci, no zároveň liečiaci pre celú spoločnosť, nasvedčuje to, že sa ho zúčastňuje aj Chirón, a v rôznorodých aspektoch. Jupiter a Pluto naznačujú schopnosť riešiť problémy do hĺbky a s právnou rozvahou, Mars zase sľubuje stupňovanie napätia a nerozvážnu agresivitu. Uvidíme, čo z toho preváži.

Možno Mars po podvečernom vstupe do Kozorožca zmierni svoju „rétoriku“, aj keď uňho o rečníckom umení hodno pochybovať. V Strelcovi mal v predošlých dňoch tendenciu správať sa ako misionár jedinej pravdy, pričom podľahol preháňaniu so sebaprecenením. Vstúpiac do zemského znamenia nebude vedieť so svojou bojovou energiou dostatočne kontrolovane narábať, nakoľko sa skoro do polovice apríla bude stretávať s ďalšími planétami v problematických aspektoch a v poslednej dekáde mesiaca sa spojí v úzkom kontakte s Plutom. V medzičasoch azda dokáže svoju silu a výbušnosť kontrolovať, využívať ju dostatočne koncentrovane a dosahovať vytýčené ciele. Veď uvidíme, aké podnety na zvládanie ponúkne.

Štyri minúty pred siedmou večer nachádzame Lunu pri vstupe do Barana, odkiaľ vytvorí prvý z napäťových aspektov na Marsa, čo sa môže odraziť v rozhádanom útočnom sobotnom večere.

18.3.ne

Dnes by sme mali navštíviť najbližšiu hvezdáreň alebo planetárium. Iste budú ich pracovníci voči nám ústretoví, nakoľko majú svoj sviatok (aj keď je pravda, že jarná rovnodennosť, ku ktorej sa sviatok planetárií vzťahuje, bude až o dva dni).

Luna v neharmonickom vzťahu voči Saturnovi v nás dokáže vyvolať pocit bezútešnosti a rezignácie, bude sa nás pokúšať odradiť od akýchkoľvek aktivít, ale mali by sme ukázať svoju silu vplyvu aspektu nepodľahnúť.

Nočné stretnutia Luny s Venušou a Merkúrom nás budú provokovať k aktivitám spojeným s prejavmi lásky, len by sme mali dávať pozor, aby sa do nich nevotreli manipulatívne  spôsoby, lebo sa ich zúčastňuje aj uzurpátor Pluto.

19.3.po

Slnko sa tesne po polnoci stretáva s Chirónom a budú nám dávať v prvej polovici týždňa na vedomie, že by sme nemali zabúdať na svoje zdravie a pre inšpiráciu navštíviť kluby, centrá alebo aspoň internetové stránky Energy.

Manipulátor Pluto sa bude zúčastňovať na energetickoinformačnej úrovni začiatku týždňa, tak sa snažme jeho prípadným predstaviteľom (v podobe kolegov, šéfov, politikov, ...) vyhnúť na sto honov, aby sme nepodľahli ich vplyvu.

Večer sa Luna stretáva s Uránom, poskytujúc nápady, s ktorými ľahšie zvládneme úlohy začínajúceho týždňa. Možno by bolo dobre stretnúť sa kvôli tomu s nekonvenčnými priateľmi, ktorí ponúknu dobré solitérne nápady. A nezabudnime, v prípade, že by sa medzi nimi vyskytol nejaký Jozef, popriať mu všetko dobré.

20.3.ut

Na „divadelných predstaveniach a folklórnych šou“, ktoré sa odohrávajú na uliciach niektorých miest počas piatkových podvečerov, sa zúčastňuje množstvo aktívnych divákov – veď protagonisti na javiskách ich k tomu neustále vyzývajú. Najtypickejším prvkom stretnutí je polysémantickosť. Každé predstavenie má iné zameranie, iné zacielenie. A ľudí, hlavne mladých, ktorí sú pod pódiami, baví rôznosť tém, s ktorými sa stretávajú, asi aj preto tam mnohí chodia, súc odchovaní nehodnotnými reality šou z našich médií. Čelní bojovníci, prední herci, predherci, lebo takto všelijako sa grécke slovo protagonistes dá pochopiť, určujú priebeh šou podľa meniaceho sa narýchlo pripraveného scenára. Takže tu niet žiadnych monotematických repríz a obecenstvo je permanentne euforizované na najvyššiu možnú mieru témami svetlejších sociálnejších zajtrajškov. Veď tak nejako má dobrá šou vyzerať, no nie? Len aby emócie a pocity šťastia neprevážili nad rozumom, ktorý by mal zostať na pozore. Dnes slávime tri sviatky, ktoré ma k úvodným slovám naviedli – Svetový deň divadla pre deti a mládež, Medzinárodný deň šťastia, Svetový deň sociálnej práce.

Šesť minút po druhej po polnoci vstupuje Luna do Býka, s ktorého príjemne pôsobiacou zemskou energiou môžeme od rána počítať. Mars nás vyzýva od skorých hodín k zvýšeniu telesnej aktivity. Niekto si rád zacvičí, inému budú vyhovovať iné pohybové aktivity, pri ktorých sa môže zapotiť.

V ostatných dňoch sa mi podarilo párkrát zočiť medzi mračnami západnej oblohy po odchode Slnka pod horizont dva výrazne svietiace body. Tým jasnejším bola Venuša, nad ňou preblikával menej jasný Merkúr. Nie je veľa dní v roku, keď máme možnosť zočiť Merkúra voľným okom. Tentoraz som sa opäť po dlhšom čase potešil príjemným pohľadom na priblíženie planét. Dnes sú Venuša s Merkúrom v konjunkcii v ohnivom znamení Barana. Slabnúca kvadratúra spojenia s Plutom síce môže pridávať konštelácii pudovosť, ale nepotrvá dlho – azda len pár chvíľ, deň-dva – keď sa vplyv „pána temnôt“ vytratí. Merkuricko-venušanská konjunkcia zaváňa erotikou, schopnosťou očariť slovom, šarmom, schopnosťou využiť umenie diplomacie. Pluto všetky spomenuté pozitíva zaťažuje taktizovaním a pokrytectvom, vypočítavosťou, ľstivými lichôtkami, podvodmi ale najmä neefektívnym afektom, pôsobiacim predovšetkým na slaboduché masy. Nuž, je na každom z nás, či sa necháme zviesť takýmito lákadlami na manipulatívne chodníčky. Pocit skutočného šťastia sa však touto cestou nedá dosiahnuť. Pokiaľ uzatvárame v súčasnosti akékoľvek zmluvy, musíme rátať so všetkými spomínanými eventualitami, takže si dostatočne pozorne vyberajme partnera kontraktov.

Pocit rozvážnosti zosilňuje popoludňajší Saturn.

Ak nám počasie bude priať, uvidíme Slnko v čase, kedy bude zapadať, prechádzať svetovým rovníkom. Pätnásť minút po piatej vstupuje do prvého jarného znamenia, do Barana. Veď je i načase, aby sa Vesna ohlásila v plnej sile. Deň a noc majú rozdelenú moc na rovnaké polovice. Začína nový astrologický rok.

21.3.st

Ak si nájdeme popoludní kúsok voľného času, zájdime do najbližšieho lesa. Len tak nehlboko, aby sme pocítili silu prírody na vlastnej koži a zarecitujme sebe i stromom, kríkom, vyspevujúcim vtákom trochu slovenskej klasickej poézie. Azda najznámejším, aj keď, žiaľ, tak málo známym je Hviezdoslavov Pozdrav:

Pozdravujem vás, lesy, hory,
z tej duše pozdravujem vás!
Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí,
zrak jeho urknul, zmámila
lož, ohlušila presila:
vy k žitiu privediete zas,
vy vzkriesite, vy zotavíte,
z jatrivých vyliečite rán,
v opravdu priamom, bratskom cite
otvoriac lono dokorán,
a srdečnosť kde odveká,
kde nikdy nevyspela zrada,
bez dotazu, kto on, čo hľadá,
na lono to, hľa, v objem sladký
ramenom láskyplnej matky
pritúliac verne človeka...
Len okamih tam pobudnutia:
už mŕtvie bôľ, už slabnú putá,
zrak čistí sa, tlak voľneje,
i oživujú nádeje;
...

Vzdáme tak hold lesu i poézii pri príležitosti ich dnešného sviatku. Ba i oslavovanému zdravému spánku, ak v lese strávime dlhší čas.

Pluto a Jupiter budú naporúdzi, aby sme významu recitovaných veršov porozumeli a hlboko ich precítili. A komu „nevonia“ Hviezdoslav, iste si podľa vôle vyberie z velikánskeho priehrštia slovenskej básnickej tvorby a zarecituje si len tak v tichosti v duchu doma.

22.3.št

Dve tretiny zemského povrchu pokrýva voda. Vyše sedemdesiat percent hmotnosti nášho tela tvorí voda. Voda je živel, ktorý dáva nášmu životu emotívny rozmer, tekutina, bez ktorej by život na zemi nikdy nedosiahol takú rozmanitosť, akú máme možnosť poznávať. Vodu zneužívame, poškodzujeme, otravujeme, akoby sme zabúdali na jej životodarný charakter. Bez vody to ale jednoducho nepôjde. Keď otrávime jej poslednú kvapku, sami na túto sepsu v bolestivom kŕči vymrieme.

Luna sa už teší domov, aj keď vie, že ju nečaká oddych. Ešte musí zvládnuť Blížencov, ktorých vzduchu sa nadýchne ráno, pár minút pred pol siedmou. V harmonickom spojení so Slnkom nám ponúkne pomerne pohodový deň.

23.3.pi

Merkúr po stretnutí s Venušou akosi zlenivel, nechce sa mu kráčať dopredu, ako keby ho milostné hry s bohyňou lásky unavili, po polnoci sa zastavuje a nejaký týždeň sa bude Baranom pohybovať retrográdnym pohybom. Možno nám mierne pribrzdí komunikáciu, možno zmierni jej razanciu a útočnosť.

Problémy so vstávaním má na rováši Neptún. Mnohí sa aj po prebudení správajú ako v objatí sna. Situácia sa pomerne rýchlo zmení a sny vyfúkne z hláv Merkúr. K večeru sa bude angažovať po láske bažiaca Venuša, ktorej oheň Barana dodá chuti k milostným aktivitám a Pluto pridá temný vášnivý rozmer.

24.3.so

Sobota nebude patriť medzi tie dni, ktoré by zaslúžili pochvalu. Teda aspoň z energoinformačného hľadiska. Venuša s Plutom v disharmonickej kvadratúre provokuje k nevedomým bojom o ovládanie, k manipulácii partnerom. Ako najefektívnejší prostriedok k tomu využíva telo a jeho žiadzu, pridajúc k nej žiarlivosť, nenásytnosť, perverzitu. Negatívne sa to môže prejaviť na duševnej i telesnej úrovni, a nakoľko je sobota dňom sobášov, treba si uvedomovať, aké riziká prináša aspekt do inštitucionalizácie partnerstva. Pritom nie je sám. Počas dňa vytvorí Luna ďalšie napäťové väzby – so zraňujúcim Chirónom a po vstupe do domovského Raka osem minút pred desiatou predpoludním aj v kvadratúre prvej lunárnej štvrti so Slnkom. Napätie nepovolí ani neskoro popoludní, kedy sa ozve útočný Mars, s ktorým vytvorí Luna opozíciu a Slnko kvadratúru. Konštelácie T-kvadratúry, do ktorej vstupuje aj Saturn, nepraje zväzkom na žiadnej úrovni.

Ako sa dokážu spomínané disharmónie prejaviť na mundánnej úrovni? Zhoršením morálky, tvorbou s charakterom l'art pour l'artizmus, katastrofami, zhoršením rokovaní na zahraničnej úrovni i doma. Nie je im cudzí ani ozbrojený puč.

Kríza sa môže dotýkať hláv štátov, spoločnosť je ohrozená násilnými teroristickými akciami, atentátmi, zvyšuje sa riziko rozpútania vojnovej zápletky, v ohrození života sú významní vládni činitelia, charakter aspektu sa často prejavuje vo forme prírodných katastrof, požiarov, výbuchov.

Venuša odíde z aspektu do konca mesiaca.

S energiou astrologického Slnka to bude o čosi vážnejšie, nakoľko vstupuje následne do disharmonických vzťahov aj so Saturnom a v prvej polovici apríla s Plutom. Nakoľko je Slnko z mundánneho hľadiska spojené s vecami verejnými, funkcionármi, vládcami, štátnymi úradníkmi, konzulmi, vyslancami, veľvyslancami i poslancami, aspekty sa budú dotýkať všetkých tých, ktorých zaraďujeme do kategórie víajpí. Z astrologického hľadiska je obdobie do prvej dekády mája jedno z najrizikovejších a najťažších v roku pre komplexnosť a nadväznosť pôsobenia disharmonických aspektov. Neznamená to však, že pri dostatočne rozumnom ovládnutí energií by muselo mať spoločensky devastačný charakter. Skôr bude skúškou odolnosti voči mocenským pokušeniam.

25.3.ne

Sviečkovou manifestáciou 25. marca 1988 začalo všetko dianie, čo vrcholí v týchto dňoch. Akurát že idea obdobia pred tridsiatimi rokmi bola zameraná pozitívne na oslobodenie sa od totality, pričom bezideovosť posilnenia inej, horšej formy totality je vlastná tomu, čo sa deje na uliciach a námestiach dnes.

Pritom si to, aspoň sa tak zdá, málokto z tých, čo sa nechali vmanipulovať do súčasnej davovej psychózy, plne uvedomuje. Porovnávajú neporovnateľné, odsudzujú to, na čoho vytvorení sa podieľali a podieľajú. Nechcú vidieť veci v súvislostiach.

Pokúšam sa dívať na situáciu z pozície nestranného pamätníka, z uhla pohľadu, ku ktorému ma priviedlo astrologické poznávanie sveta.

Dnes sa opäť zavádza do života spoločnosti ďalší nezmysel, na ktorí si už mnohí zvykli natoľko, že ho prijímajú ako zmysluplný, letný čas. Posúvame ručičky o hodinu, skracujúc si o ňu nedeľu a narúšajúc biorytmy.

Luna nás v predpoludňajších hodinách spolu s Neptúnom presviedčajú, že  je to v poriadku a ružovými okuliarmi ukazujú stav ako ideálny. No popoludní a večer nás disharmonickí Merkúr a Pluto dostávajú do tenznej polohy a vyvolávajú potrebu zanadávať si bez obrúska pred ústami. Snažme sa neublížiť slovom ani „spravodlivým hnevom“ nikomu z blízkych, aby sme nezvyšovali aj tak nepríjemne vystupňované napätia.

26.3.po

Začínať pracovný týždeň s napäťovým Uránom síce nie je najpríjemnejšie, ale ak ovládneme svoje nervy i elektroniku pod palubnou doskou našich vehiklov, môže byť tento začiatok celkom zvládnuteľný.

Chirón nás upozorňuje, že sme už dávnejšie mali navštíviť najbližší klub Energy, alebo aspoň internetovú stránku firmy, aby sme sa dozvedeli, čo je nového, čo by sme si mali zadovážiť pre udržanie dobrého zdravia. Myslím si, že by na poličke domácej lekárničky nemal chýbať ani jeden z koncentrátov, lebo ich budeme potrebovať na zvládnutie turbulencií doby.

Minútu pred trištvrte na jednu poobede odchádza Luna z domu, aby sa vnorila do ohnivých energií Leva. Pred polnocou sa stretne v harmonickom trigóne so Slnkom, vládcom znamenia.

Prípravky spomínané v horoskopoch nájdete TU

Odporúčaná literatúra s horoskopmi

EZOpress BIOpototraviny RAJ EZOfest zdravia
Časopis pro kvalitní život