Horoskopy - Regeneračné centrum EZOfit - Biopotraviny, Ezoterika, Doplnky výživy
Regeneračné centrum EZOfit Košice, Komenského 3: Máte zdravotné problémy? Poradíme Vám. Terapie, alternatívne a prístrojové vyšetrenia, prednášky, semináre, kurzy a výstavy.

Horoskopy

Pripravuje astrólog Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie..

Pozrite si akým smerom sa v živote uberať, aby ste zmiernili tie negatívne predispozície, ktoré určuje znamenie v ktorom ste sa narodili a vyhli sa tak zdravotným rizikám:

SLNEČNÉ ZNAMENIA - HOROSKOPY ZDRAVIA

Numerologický a astrologický rozbor
- Povahy žien podľa dňa v dátume narodenia
Stránka s významom mien, orgánovými hodinami, lunárnym kalendárom, čínskym horoskopom, ...

Prípravky spomínané v horoskopoch nájdete TU

DENNÉ HOROSKOPY PRE VŠETKÝCH:

Zdroj obrázku: Danilo Rizzuti / FreeDigitalPhotos.net

18.8.so

Prvá lunárna štvrť navádza k dodržiavaniu pôstu. Nemusel by to byť pre nás problém, pokiaľ sa nenachádzame kdesi na dovolenke, kde sa dodržiavanie prísnych pôstnych opatrení akosi „nepatrí“.

Aspekty planét prajú dnes telesným aktivitám, ku ktorým patrí aj čulosť v láske, a zúčastňujú sa ich harmonicky pôsobiaci Mars, ku ktorému sa pridávajú Merkúr v sextile s Venušou – o nich je známe, že mali medzi sebou milostné pletky s výsledkom. Narodil sa im Hermafroditos.

Tesne pred trištvrte na sedem podvečer vstupuje Luna do Strelca, aby o čosi neskôr spresnila zo znamenia harmonické spojenie s Chirónom. V ňom sú skĺbené oblasti múdrosti i zdravia.

19.8.ne

Ráno sa Merkúr v Levovi zastavuje, aby mohol svetu preukázať svoje ohnivé rečnícke schopnosti. Zopár dní, kým sa nenechá „spáliť“ Slnkom, bude priať všetkým, ktorí zaznamenávajú svet rečou i písmom.

V dlhodobom harmonickom trigóne sa opäť zaskvejú aj Jupiter s Neptúnom (s krátkou prestávkou od novembra 2017 do októbra 2018). Ich vplyv sme zaznamenali koncom mája, samozrejme v iných archetypálnych súvislostiach, než je tomu dnes. Aspekt je poznačený dobrotou a milosrdenstvom, skutočnou spiritualitou, vizionárskymi schopnosťami. Zjemňuje čuch na šťastie, bude platný pre tých, ktorí sú naň nastavení hoci posilneným piatym domom osobného horoskopu. Ponúka tiež dobré riešenia epidemiologických problémov.

Planéty sa chcú zúčastňovať na všetkých stretnutiach, ktoré sa týkajú mieru, zlepšenia medzinárodných vzťahov. Obaja „božskí bratia“ sú spojené bisextilom s tretím súrodencom, Plutom, ktorý do uvedených stretnutí vnáša prvok utajovania, zatemňovania, možných skrytých podvodov, ktoré sa odhalia až neskôr. Takže všetky dobré úmysly môžu padnúť na stabilných mafiánskych veľmocenských praktikách.

Ak sa pozrieme na planéty z hľadiska obyčajného malého človeka, dnes sa k veľkolepo pôsobiacim Jupiterovi a Neptúnovi pridávajú dennou mierou i racionálny Merkúr a láskyplná Venuša. Takže by nedeľa mala dopadnúť v pozitívnom svetle ako deň plný šťastia, lásky a príjemných rozhovorov.

20.8.po

Nočné spojenie Luny s Neptúnom bude pôsobiť hlavne na tých, ktorí mávajú bujné sny. Ostatných nechá na pokoji. Počas celého dňa nenadväzuje Luna žiadne ďalšie aspektové styky, takže pokojne môžeme vnímať ohnivú filozofickú energiu jej energetického pozadia – tranzituje Strelcom.

21.8.ut

Slnko pred vstupom do Panny spresňuje harmonicky uzemňujúco pôsobiaci trigón, ktorého účinnosť nadobudne absolútnu platnosť o niekoľko dní. Možno práve táto živlová „presilovka“  pomôže prijať päťdesiate výročie vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa bez nadbytočných emócií. Ak sa dnes dívame na tento akt agresie z odstupu polstoročia, máme možnosť porovnávať množstvo spomienok i historického materiálu, aby sme neboli neúmerne vztiahnutí k tomu, čo sa udialo. Mal som vtedy pätnásť rokov a udalosti som prežíval viac na úrovni pocitov, než rozumu. Ale tak to vtedy prežívala väčšina z nás, dospievajúcich i dospelých, poznačených eufóriou uvoľnenia,  revolučnej jari, „dubčekových rožkov“ a mnohých ďalších detailov každodenného života plného nových nádejí. Šok z vojenských maringotiek, tankov, lietadiel plných vojakov a techniky poznačil každého inak. A len pre zaujímavosť: my sme tento akt od prvej chvíle nazývali okupáciou. V ďalších etapách vývinu spoločnosti dostal názov invázia, neskôr vstup vojsk, potom to bola opäť invázia a dnes sa v médiách stretneme nanovo s názvom okupácia. Špirála sa zatiaľ uzatvára, som len zvedavý, aké pomenovania ešte táto udalosť dostane v ďalších rokoch a desaťročiach, kedy budú pomaly z javiska dejín odchádzať tí, čo si ju aktívne pamätajú. Lebo, ako je veľkou pravdou, dejiny píšu víťazi a ich nohsledovia. A to sú zvyčajne onakvejšie poplatní viťúzi!

Luna sa pridáva k štyrom planétam, ovplyvneným zemskou energiou , vstupuje ráno o šiestej do Kozorožca. Jej kvadratúra na Chiróna oberie mnohých o rozumné vnímanie skutočnosti, lebo súc chorí uvidia všetko ako choré. Tí slobodnejší budú isto vnímaví voči energii Urána a aj pod vplyvom seriózneho Saturna nebudú voliť priveľmi horlivé slová ani činy.

22.8.st

Poludňajšia Venuša sa bude chcieť pod vplyvom Merkúra vyrozprávať a použiť azda aj vzletné frázy na vyjadrenie svojich pocitov, no skreše ich vplyv Luny, ktorá naplní slová i skutky negatívami a spochybňovaním. Jej neharmonický vplyv však potláčajú mocnejšie božstvá, k slovu sa dostávajú dobre naladení Neptún a Jupiter, tvrdiaci, že žiadna kaša sa neje taká horúca, aká sa uvarí. K polnoci sa Luna priblíži „na dohľad“ k Plutovi, a ak prijmeme Venušu ako provokatérku, azda by sa opäť po čase naplnila zvodná povesť stredajšieho večera.

23.8.št

K stalinizmu, nacizmu ani obchodu s otrokmi sa vyjadrovať nebudem, lebo neviem, čo sa dnes nosí ako jediná správna pravda, a nechcem mať na krku kadejakých špicľov a  hlupákov poplatných systému. Ale jeden, druhý i tretí fenomén majú dnes spomienkový deň.

Slnko vstupuje ráno osem minút po šiestej letného času do tretieho letného znamenia, do Panny. Charakteristika znamenia sa nespája s horúcimi dňami, skôr s rozdeľovaním plodov dozretých v predošlých teplých až tropicky horúcich letných dňoch. A že ich bolo nemálo (ba z roka na rok viac) potvrdí každý meteorológ, no i obyčajný človek, hospodár. „Mešťania“ leto a páľavy chvália, lebo sa odišli schladzovať a naberať bronz k cudzím moriam, prípadne k jazerám a vodným plochám v bližšom okolí. Mnohí poľnohospodári už takí spokojnú nie sú, lebo si uvedomujú, že ich nemierne teplá pripravili o vodu v pôde, o úrodu na klasoch, stonkách, konároch.

Luna sa tesne pred odchodom z Kozorožca stretáva na konci zemského znamenia s Marsom, dobíjajúc nás „horúčosťou“ bojovníka, päť minút pred siedmou večer vstupuje do Vodnára.

Večer nám spolu s Chirónom ponúknu pocit zdravotnej pohody, ale i skratov, zapríčinených vplyvom Urána.

24.8.pi

Od rána nám dá naša spolupútnička pokoj, lunárnu energiu môžeme vstrebávať v jej vzdušnej intelektuálnej podobe. Komunikatívny charakter večerných chvíľ sa vyhrocuje pod vplyvom opozície Luny s Merkúrom. Múdrym pomôže k oslobodzovaniu myšlienkového sveta, hlupáci sa zacyklia do svojich zdanlivých nepochybností. S takými nehodno ani začínať rozhovor!

25.8.so

Do soboty sa prebúdzame so zostatkovým neharmonickým pôsobením Jupitera, ktoré sa postupne vytratí, nakoľko Luna nadviaže kontakt s Venušou, „malým šťastím“, umožňujúcim sa tešiť z bežných maličkostí. Ako som v utorok spomenul, dnes vrcholí pôsobenie Veľkého zemského trigónu, v ktorom sa spájajú Slnko z Panny s Uránom v Býkovi a následne tesne po polnoci na zajtra so Saturnom v Kozorožcovi. Harmonicky prúdiaca energia živlu Zeme ponúka istoty, o ktoré sa môžeme oprieť – slobodu možnosti konať po svojom, nachádzanie nových netradičných, často až geniálnych riešení zabehnutých problémov, a to bez straty schopnosti vnímať realitu a jestvujúce spoločenské a iné štruktúry. Kiežby sa toho chytili všetci múdri v politike, vede, hospodárstve, kiežby sme ich takých zodpovedných mali čo najviac. Žiaľ, mladosť, ktorou prekypujú práve tí, čo by mali múdro spravovať všetky odvetvia spoločnosti, nie je spojená so skúsenosťou, ale napájaná hlúpymi velikášskymi avantúrami z cudziny často zabúda na svojeť, o ktorú by sa mali opierať. Pre náš spoločenský priestor ale bolo vždy vlastné múdre obmedzenie, ak mal byť dosiahnutý veľký výsledok. Odoprieť si nadbytok však dokáže len slobodný človek, nezávislý na hromadení zbytočných majetkov, nemajúcich trvalú hodnotu. Najnepríjemnejším, ba najneprístojnejším javom súčasnej society je odopieranie detí, ako stabilizujúceho prvku rozvoja. Žiaľ, Urán ani Saturn nie sú mu priveľmi naklonení. Ten prvý oslobodzuje, druhý obmedzuje, aj keď sa nachádzajú v najstabilnejšom živle horoskopu.

26.8.ne

Dve minúty po pol ôsmej ráno nachádzame Lunu na začiatku vodného znamenia Ryby. Včera spomínaný zemský trigón umocňuje sextilmi na Saturna a Urána a opozíciou voči Slnku na konfiguráciu nazývanú „Drak, Šarkan“. Strnulú Zem dopĺňa o emočnú Vodu, zvyšujúc tak vnímanie dôležitých opôr v našom živote. Ktoré to sú je ťažko povedať, u každého jedinca dominujú iné. Poobedňajšia opozícia splnu zároveň vyzýva k obmedzeniam i na stravovacej úrovni až vo forme pôstu. Prečo nie?!

Nepríjemným aspektom, ktorý nadobúdal na sile v priebehu ostatných dní, je kvadrátne spojenie Venuše s Plutom. Ak Veľký trigón pomáha stabilizovať spoločenské pomery a hľadať nové revolučné východiská z problémov, spomenuté napäťové spojenie „bohyne lásky a vzťahov“ s „vládcom podsvetia“ sprevádzajú komplikácie späté s bezhlavosťou a nevedomými bojmi o moc. Ak by sa ma niekto opýtal, ktorý z aspektov bude dominantnejší, odpovedal by som, že obidva majú rovnakú silu i trvácnosť, závisí však len od nás, „ktorého vlka budeme kŕmiť“. Optimistickí vizionári a realisti sa obrátia na skôr spomínanú trojicu archetypov, manipulátori, túžiaci po moci, sa obrátia na druhú spomínanú dvojicu. Harmónia kŕmi súzvuk, temné sily sa spájajú s násilnosťami. Ponižovanie a kontrola však vytvárajú predpoklady k výbuchom odporu, žiarlivosť plodí a kŕmi nenávisť. Pudová sexualita produkuje predpoklady k pohlavným ochoreniam, spolu s narušenými vzťahmi k zlej činnosti obličiek, žliaz s vnútornou i vonkajšou sekréciou. Spiron a Stimaral pomôžu ovládnuť extrémne správanie, Renol nastaví obličky, Gynex sa postará o harmonizáciu činnosti žliaz.

Pokiaľ sa spomínané problémy prenesú z jedincov na spoločnosť, budú sa podieľať na zhoršovaní morálky, šírení pohlavných chorôb, znemožnia kvalifikované rozhovory na medzištátnej partnerskej úrovni, postarajú sa o hospodárske napätie. Gýč a umenie bez umenia majú tiež navrch – viď rôzne „kultúrne“ festivaly etc.

27.8.po

Mars sa na svojej spiatočnej ceste Kozorožcom zastavuje a obracia sa čelom vzad, začína sa opäť po čase pohybovať direktne, môžuc tak naplno využiť všetky svoje pozitívne i problematické akčné potenciály.

Luna sa stretáva v konjunkcii s Neptúnom, zvyšuje našu vnímavosť, schopnosť empatie, Jupiter ponúka rozmach a Pluto schopnosť sústrediť sa na hĺbku problému, ktorým sa zaoberáme. Takže máme dobré predpoklady k správnemu štartu do nového pracovného týždňa.

Prípravky spomínané v horoskopoch nájdete TU

Odporúčaná literatúra s horoskopmi

EZOpress BIOpototraviny RAJ Petícia za záchranu prírodnej lokality Stožky (kóta zulu 664) v k.ú. Markušovce Časopis pro kvalitní život